Financiële onduidelijkheid door coronacrisis voor Martini Ziekenhuis

Archief De Redactie
Foto: Martini Ziekenhuis

Het Martini Ziekenhuis publiceerde maandag het jaarverslag 2019, waarin teruggekeken wordt op een druk en enerverend jaar.

Het aantal patiënten dat naar het ziekenhuis kwam groeide opnieuw. De druk op de financiën nam toe, en het ziekenhuis voelde in toenemende mate de krapte op de arbeidsmarkt.

Vorig jaar was er een tekort van 0,9 miljoen euro, meldt het Martini Ziekenhuis. In 2020 komt de financiële situatie verder onder druk, aldus het Martini Ziekenhuis. Daarom is het ziekenhuis gestart met kostenbesparingsprogramma’s. Dit wordt bemoeilijkt door de huidige coronacrisis.

Als gevolg van deze crisis deed het ziekenhuis begin 2020 extra investeringen voor het beschikbaar maken van ziekenhuiscapaciteit en aanschaf van apparatuur en beschermingsmiddelen. Tegelijk liepen de opbrengsten terug vanwege de afschaling van de reguliere patiëntenzorg.

Op dit moment is nog geen reële inschatting te maken van de effecten van de coronacrisis op de opbrengsten in 2020. Wel hebben de zorgverzekeraars toegezegd de gevolgen van de coronacrisis op de financiële situatie voor 2020 te neutraliseren. Zeker ook nu er door de coronacrisis extra druk op de zorg en de financiën ontstaat.

Het Martini Ziekenhuis blijft inspelen op deze ontwikkelingen met als doel ook de komende jaren de beste zorg te leveren aan onze patiënten.

Groei patiënten blijft

In 2019 groeide het aantal patiënten dat naar het Martini Ziekenhuis kwam met een nieuwe zorgvraag met 5,4%. De toestroom van patiënten legde in dit jaar opnieuw een grote druk op onze fysieke capaciteiten, zoals de bedden, apparatuur en op onze medewerkers. Ook in de drie jaren voorafgaand aan 2019 groeide het aantal patiënten al met 11%.

Uitbreiding MRI en CT-scanner

In het najaar van 2019 nam het Martini Ziekenhuis een derde MRI en CT scanner in gebruik. Dit betekende een flinke vergroting van de capaciteit en dus een kortere wachttijd voor onze patiënten.

Het Martini Ziekenhuis blijft werken met avondopenstellingen op de afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde, zodat er per dag meer patiënten gezien kunnen worden.

#teammartini

‘Dat is werken bij #teammartini.’ Met deze slogan ging in november 2019 de nieuwe arbeidsmarktcampagne van het Martini Ziekenhuis van start met de vernieuwde website www.werkenbijmartiniziekenhuis.nl. Met deze campagne wil het Martini Ziekenhuis zich blijven onderscheiden als aantrekkelijke werkgever. Zo verwacht het ziekenhuis ook in de toekomst voldoende gekwalificeerd personeel te kunnen werven.

Financiën

In 2019 was de omzet van het Martini Ziekenhuis bijna € 362 miljoen met een financieel resultaat van € 0,9 miljoen negatief. Dit komt onder andere dat in dit jaar € 1,7 miljoen extra besteed is aan strategisch opleiden van personeel ter versterking van ons arbeidsmarktbeleid. Hiervoor was een bestemmingsreserve gevormd.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden