Politieactie: geen boetes bij kleine overtredingen

Foto: De Redactie

De politievakbonden hebben hun achterban opgeroepen vanaf woensdagochtend 7.00 uur geen boetes meer uit te delen voor lichte overtredingen. De actie voor een betere cao duurt tot zeker eind volgende maand, hebben de bonden laten weten. Ze spreken van “een publieksvriendelijke actie met een scherp politiek randje”.

De bonden benadrukken dat er nog wel bekeuringen worden uitgeschreven bij grove schendingen van de openbare orde en veiligheid. Bij snelheidsovertredingen worden alleen nog de excessieve overtreders beboet. “Deze actie is uiteraard geen vrijbrief voor het maken van overtredingen. Iedere politieagent heeft de bevoegdheid te bekeuren wanneer hij/zij daar aanleiding toe ziet. Het is en blijft aan de beoordeling van de betreffende agent”, laten de bonden ACP, ANPV, Equipe en NPB weten.

De vakbonden protesteren omdat het kabinet niet tegemoet wil komen aan hun eisen voor de nieuwe politie-cao. Ze zijn teleurgesteld over de uitkomst van het overleg afgelopen vrijdag met een afvaardiging van de regering. Daarin zouden er geen toezeggingen zijn gedaan over speerpunten als het inkomen van politiemensen en de capaciteit bij de korpsen.

Geen boete bij horeca-actie

De politie treedt komende vrijdagnacht tot en met maandagochtend niet op als horeca-instellingen in strijd met de coronamaatregelen openblijven. De politiebonden ACP, ANPV, Equipe en NPB roepen althans hun leden op niet in te grijpen, als onderdeel van hun actie voor een betere cao. Voor zaterdag staat De Nacht gepland, een actie van nachthoreca die de deuren openen uit protest tegen de coronamaatregelen.

Het is het tweede protest van de politiebonden in de vorm van coulante handhaving in de strijd voor een betere politie-cao. Dinsdag riepen de politievakbonden hun achterban al op vanaf woensdagochtend geen boetes meer uit te delen voor lichte overtredingen.

De bonden roepen woensdag hun leden ook op komend weekend zo passief mogelijk toezicht te houden op het uitgaanspubliek. Gemeentelijke boa’s worden ook opgeroepen zich solidair te verklaren met de protestactie van de politie. Voorzitter Gerrit van de Kamp van politiebond ACP zegt dat circa 80 procent van de politiemensen lid is van een van de vier politiebonden ACP, ANPV, Equipe en NPB.

De bonden willen dat politiemedewerkers zich dit weekend voornamelijk bezighouden met “primaire politietaken als noodhulp en dienstverlening aan burgers”. Als sprake is van calamiteiten in horecagelegenheden worden agenten dus wel geacht op te treden, aldus de bonden.

De bonden geven aan dat er afgelopen week een eerste formele gesprek was over een nieuwe politie-cao tussen de bonden en een delegatie van het kabinet en de minister van Justitie en Veiligheid. Volgens de bonden leidde dit gesprek niet tot concrete toezeggingen op de thema’s inkomen, capaciteit, veiligheid en opleidingen.

In de aanloop naar de cao-onderhandelingen begonnen de bonden in december met een actie gericht tegen de hoge werkdruk en onderbezetting bij de politie.

Later deze week volgt de aankondiging van meer acties die de komende weken plaatsvinden. “Per week zal het publieksvriendelijke karakter (helaas) minder worden. Dat is bij vakbondsacties die het politiewerk raken al gauw onvermijdelijk”, aldus de bonden in een gezamenlijke verklaring.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen