Groninger Gasberaad: ‘De maat is vol, het roer moet om!’

Foto: CC BY-SA 3.0/Wikipedia Commons/ MJ Smit

Het Groninger Gasberaad wil een radicaal andere aanpak van het instituut Nationaal Coördinator Groningen (NCG) in lijn met de adviezen van de OVV, de Ombudsman en de Kinderombudsman.

Volgens het gasberaad heeft de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), na de lancering twee jaar geleden, weinig van haar doelen bereikt. Het doel was om het vertrouwen van de Groningers te herstellen en de aardgasproblematiek fundamenteel op te lossen. Het dieptepunt is het feit dat het vertrouwen onder de Groningers verder weg is dan ooit, zoals ook onder meer blijkt uit de recente evaluatie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), de Nationale Ombudsman en Kinderombudsman.

Binnen- en buitengebieden

Ook heeft het Gasberaad geen goed woord over voor de wijze waarop er door NAM & NCG onderscheid wordt gemaakt tussen binnen- en buitengebieden in Groningen.

De opdracht aan het ingenieursbureau Witteveen&Bos was bovendien fout: ‘zoeken naar aannemelijke oorzaken van schade in plaats van uitsluiten dat er relatie met gaswinning is’.

De rechter is hierover reeds glashelder geweest: er is maar één aardbevingsgebied. De hele aanpak wordt door wetenschappers en juristen zeer kritisch bekeken en het ontbreekt geheel aan gedegen onderzoek in de ondergrond. Er is niet gekeken naar de gevolgen die de mijnbouwactiviteiten van NAM de afgelopen decennia op de bodem- en het grondwaterpeil hebben gehad.

Niet mijnbouwschade, volgens de mijnbouwwet, maar ‘aardbevingsschade’ staat centraal. Hierdoor vallen veel Groningers die aantoonbaar na de beving in Huizinge van augustus 2012 en zijn vele opvolgers, ernstige schade aan hun woningen hebben gekregen, buiten de boot. Dat is volstrekt onacceptabel en legt geen basis om het vertrouwen van de Groningers te herstellen.

De hele aanpak staat haaks op hetgeen het Groninger Gasberaad altijd voorop heeft gesteld: een ruimhartige, menselijke en voortvarende aanpak van de problemen op basis van omkering van de bewijslast. Al jaren proberen we dit via een constructieve weg te bereiken en telkens weer lopen we tegen een muur.

Brief minister Kamp

De brief van minister Henk Kamp van 13 april is de druppel die de emmer deed overlopen. Hierin geeft Kamp aan dat in overleg met de Maatschappelijke Stuurgroep, bij de toekomstige schadeafhandeling geen contra-experts en arbiters meer betrokken zullen zijn. Verder zal de Witteveen&Bos aanpak inclusief ‘ second opinion teams’, gaan gelden voor het hele aardbevingsgebied.

Dit terwijl het Gasberaad op donderdag 6 april jongstleden met de NCG was overeengekomen dat zij met een opzet voor een nieuw en onafhankelijk schadeprotocol zou komen, vanuit een breed maatschappelijk draagvlak. Tot nu toe is er geen ruimte voor een open dialoog geweest en geen erkenning vooraf van het commitment van de Maatschappelijke Stuurgroep.

Het Gasberaad eist dat de adviezen van de OVV en de Nationale Ombudsman worden opgevolgd. De huidige aanpak is te gefragmenteerd, te veel gericht op kostenbeheersing, bureaucratisch en heeft onvoldoende oog voor de impact die dit alles heeft op vele mensenlevens.

Groningen heeft een Deltaplan nodig, waarbij schadeafhandeling, versterken, verduurzamen, uitkoopregelingen hand in hand gaan met investeringen op sociaal-economisch en economisch gebied, vanuit het perspectief van de gedupeerde. Daarvoor is een onafhankelijk instituut nodig, dat los staat van het Ministerie van EZ, die over de gaswinning en de inkomsten gaat.

Groningers kunnen het woord onderzoek niet meer horen, volgens het Gasberaad. Ondertussen zijn de schoolgaande kinderen in het aardbevingsgebied niet veilig in hun scholen, mensen niet veilig in hun huizen en andere gebouwen en raakt ons kostbare, culturele erfgoed voorgoed beschadigd. Maar de scheuren zitten niet alleen in gebouwen. Door de houding van de NCG, de NAM en de Rijksoverheid zitten er ook diepe scheuren in en tussen mensen.

Oproep

Genoeg is genoeg, het moet nu echt radicaal anders. Het Gasberaad roept in navolging van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en de Nationale Ombudsman, de huidige en nieuw te vormen regering op: “Stop met bouwen op wantrouwen en neem Groningers serieus!”

 

(Bron: ingezonden bericht)

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden