Bijeenkomst over drafbaan Stadspark woensdag in gemeenteraad

Foto: Archief De Redactie

De Groningse gemeenteraad houdt woensdag 26 augustus een bijeenkomst over de drafbaan in het stadspark. Inwoners kunnen de raadsleden laten weten wat zij van de plannen voor het evenemententerrein Drafbaan Groningen vinden van het college van B&W tijdens een aparte beeldvormende bijeenkomst. Die is van 20.00 tot 21.00 uur aan de Radesingel.

Het college wil de huurovereenkomst met drafsportvereniging KHRV opzeggen en de drafbaan volledig tot een evenemententerrein ontwikkelen.

‘Politieke Woensdag’

Deze bijeenkomst is één van de vele activiteiten op deze Politieke Woensdag van de raad.

‘Politieke Woensdag’ is de nieuwe naam voor de woensdag, waarop alle activiteiten van de Groninger gemeenteraad plaatsvinden. De Politieke Woensdag is ingevoerd per 1 augustus. Per deze datum is de nieuwe werk- en vergaderwijze van de gemeenteraad ingegaan.

De belangrijkste wijziging is het verdwijnen van het oude commissiestelsel. Tot nu toe waren de raadsleden verdeeld over vijf themacommissies. Zij vergaderden elk minstens één keer per maand over de onderwerpen van hun portefeuille.

Vanaf nu zijn er per onderwerp bijeenkomsten met een vaste begin- en eindtijd. Dat kunnen zogeheten beeldvormende of meningsvormende bijeenkomsten zijn. Met de vaste begin- en eindtijden weet iedereen welk onderwerp hoe laat aan de orde komt.

Beeldvormende bijeenkomst

De bijeenkomst over de drafbaan is een voorbeeld van een beeldvormende bijeenkomst. De raadsleden gaan nog niet in debat met elkaar en het college. In de beeldvormende bijeenkomst laten ze zich informeren over een onderwerp. Bijvoorbeeld door inwoners die als insprekers vertellen wat ze van een onderwerp of voorstel van B&W vinden. Een beeldvormende bijeenkomst kan ook een werkbezoek van raadsleden aan een wijk, dorp of organisatie, een expertmeeting of een hoorzitting zijn.

Meningsvormende bijeenkomst

Een andere nieuwe term op de Politieke Woensdag is de meningsvormende bijeenkomst. De meningsvormende bijeenkomsten vervangen globaal de oude raadscommissievergaderingen. Tijdens deze meningsvormende vergaderingen gaan de raadsleden met elkaar en het college van B&W in debat.

Als er over een onderwerp nog geen beeldvormende bijeenkomst met insprekende inwoners is geweest, is er tijdens een meningsvormende vergadering ook ruimte voor insprekers. Besluiten neemt de gemeenteraad tijdens besluitvormende bijeenkomsten, de oude gemeenteraadvergaderingen. Door de nieuwe werkwijze van de raad duren de raadsvergaderingen waarschijnlijk minder lang.

De beeldvormende en meningsvormende bijeenkomsten zijn tijdens de verbouwing van het stadhuis over het algemeen in het tijdelijke ‘stadhuis’ aan de Radesingel of in zaal Topweer in het Provinciehuis. Omdat alle bijeenkomsten voor de raad op de Politieke Woensdag zijn, gebeurt er veel tegelijkertijd. Dat is nieuw in de nieuwe werkwijze van de raad. De raadsvergaderingen vinden tijdens de verbouwing van het stadhuis voorlopig plaats in de kleine zaal van De Oosterpoort.

Referendum

Er zijn woensdag meningsvormende bijeenkomsten over onder meer de komende jaarwisseling, het ‘Groenplan’ met de uitwerking van de groene ambities uit het coalitieakkoord van B&W, de nieuwe APV – de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen – met gevolgen voor het kapbeleid in de oude gemeenten Haren en Ten Boer en het initiatiefvoorstel van de SP om een referendum in de nieuwe gemeente Groningen mogelijk te maken.

Andere meningsvormende bijeenkomsten gaan over het bestemmingsplan openbaar vaarwater, de verordening openbaar vaarwater en de nota welstand te water, het beleid voor sociaal culturele accommodaties zoals buurt- en dorpshuizen en de wijkvernieuwingsplannen voor Selwerd.

Alle beeldvormende en meningsvormende op de Politieke Woensdag van 26 augustus worden live uitgezonden op gemeenteraad.groningen.nl.

Inspreken

Insprekers voor beeldvormende bijeenkomsten en inwoners die op de tribune willen zitten dienen zich uiterlijk 24 uur van te voren aan te melden bij de griffie. Dat kan met een telefoontje (050 367 77 02) of mailtje ([email protected]) naar de griffie. Inspreken is fysiek èn digitaal mogelijk.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden