Corona centraal in Voorjaarsdebat gemeenteraad

Foto: De Redactie

Het traditionele Voorjaarsdebat staat, ondanks dat het officieel al zomer is, op de agenda van de Groningse gemeenteraad deze woensdag 1 juli. Bij deze laatste vergadering voor het zomerreces zeggen alle politieke partijen wat zij in 2021 met de gemeente willen.

Vast staat dat de coronacrisis het debat beheerst. Vóór de crisis was de financiële positie van de gemeente al niet gunstig. En de coronacrisis helpt niet. Het college van B&W gaat uit van een geldprobleem van 10 tot 20 miljoen euro door corona door minder inkomsten en meer uitgaven door deze crisis.

Noorderplantsoen

De raadsvergadering begint met een apart zogeheten interpellatiedebat. Dat is een debat over een actueel onderwerp, in dit geval het Noorderplantsoen. De fracties van Student en Stad en 100% Groningen hebben elf vragen aan het college over het alcoholverbod in delen van het park.

Normaal mag je al niet drinken in het Noorderplantsoen. Maar de gemeente heeft alcoholgebruik steeds gedoogd. Vanwege overlast wil de gemeente op twee plaatsen (de vijver en de speeltuin) het alcoholverbod handhaven en na 23.00 uur stilte in het hele park.

Stadsdichter René Luth draagt aan het begin de vergadering een gedicht voor. Sinds het begin van de coronacrisis is zij vaak – soms ook digitaal – te gast bij raadsvergaderingen om poëtisch te reflecteren op Groningen in coronatijd. Verder wordt Petra Brouwer geïnstalleerd als tijdelijk raadslid ter vervanging van GroenLinks-raadslid Ceciel Nieuwenhout.

Crisistijd

Het college zegt in zijn Voorjaarsbrief: “We blijven investeren, juist in deze crisistijd.” En wat de 12 politieke partijen in de gemeenteraad vinden is te horen we in het Voorjaarsdebat. Het college kan de verschillende meningen gebruiken bij de keuzes voor de Begroting van 2021.

De opvattingen van de fracties zullen voor een groot deel ook terug te zien zijn in moties, de voorstellen waar de raad ook over gaat stemmen. Dat kunnen er tientallen zijn. Veel moties waarover de raad stemt zijn nu al te zien op de agenda van de vergadering, te vinden op de kalender van de website van de raad: gemeenteraad.groningen.nl.

Het tweede steunpakket van het college van B&W om de coronacrisis aan te pakken komt ook aan de orde. Het college vraagt de raad onder meer om bijna 1,5 miljoen euro ter beschikking te stellen voor steun aan de culturele en creatieve sector. Dan gaat het bijvoorbeeld om SPOT, Forum Groningen, Groninger Museum, Vera, Simplon en Grand Futura.

Hondenbelasting

Een thema dat zeker aan de orde komt is de hondenbelasting. De oude gemeente Groningen kende al hondenbelasting. Met de herindeling is die ook in de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer ingevoerd. Veel politieke partijen willen er wel vanaf, alleen is het met 800.000 euro per jaar een aardige inkomstenpost voor de gemeente. Er zijn moties over de hondenbelasting. En twee insprekers voeren het woord over dit onderwerp.

Het Voorjaarsdebat wordt vanaf 15.00 uur live uitgezonden op de website van de gemeenteraad: gemeenteraad.groningen.nl. Daar is ook de Voorjaarsbrief van B&W te vinden. Door de coronamaatregelen is slechts een beperkt aantal bezoekers welkom in De Oosterpoort waar de vergadering plaatsvindt. Graag van tevoren aanmelden via [email protected]

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden