Provinciale Staten vergaderen tijdelijk schriftelijk vanuit huis

Foto: De Redactie

Provinciale Staten van Groningen starten vandaag, donderdag 9 april met schriftelijke Statencommissies. Voor deze tijdelijke oplossing is gekozen om meer besmettingen van het coronavirus te voorkomen.

Dit betekent dat de Staten tijdelijk niet bijeenkomen in het provinciehuis voor commissie- en Statenvergaderingen. Ook ontmoetingen tussen Statenleden en inwoners, zoals Praten met de Staten en gast van de Staten, zijn voorlopig niet mogelijk.

Inwoners van de provincie Groningen kunnen nog steeds per e-mail of telefonisch contact leggen met de volksvertegenwoordigers van hun provincie. Indien technische mogelijk zal op termijn worden gestart met digitaal vergaderen.

Schriftelijk vergaderen Statencommissie

Statenleden hebben twee weken de tijd hebben om schriftelijk (per mail) politieke vragen te stellen aan het college over de onderwerpen die op de agenda staan van de commissie. Vervolgens heeft het college weer twee weken de tijd om te reageren op de vragen. Na afloop van de schriftelijke ronde geeft de commissie een advies voor verdere behandeling.

Hoe kunnen inwoners en belangenorganisaties hun mening laten horen?

Inwoners en belangenorganisaties kunnen hun mening laten horen door rechtstreeks contact te zoeken met Statenleden via mail of telefoon, of door een mail aan alle statenleden te sturen.

Inwoners die gebruik willen maken van het inspreekrecht hebben twee weken de gelegenheid om hun inspreekbijdrage te mailen naar de Statengriffie: [email protected]

Noodzakelijke besluiten

Nu Provinciale Staten wettelijke gezien ook via digitaal vergaderen besluiten mogen nemen, wordt gekeken of dit technisch gerealiseerd kan worden. Tot die tijd zullen de Staten schriftelijke vergaderen en alleen bijeenkomen voor noodzakelijke besluiten in een zo klein mogelijke samenstelling.

De duur van de tijdelijke schriftelijke vergaderwijze is afhankelijk van de richtlijnen van het RIVM.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden