Subsidieregeling voor ondersteuning tijdens Arbiterprocedure

Foto: Jan Buurma

Er is een nieuwe subsidieregeling geopend, voor woningeigenaren met aardbevingsschade die er met de NAM niet uitkomen en hun zaak aan de Arbiter Bodembeweging hebben voorgelegd. Zij kunnen financiële ondersteuning krijgen voor het inschakelen van juridische hulp of inhoudelijke deskundigheid.

Hiervoor is woensdag een speciale subsidieregeling opengesteld door de provincie Groningen. De regeling past in de toezegging van minister Eric Wiebes en commissaris van de Koning René Paas om actief bij te dragen aan oplossingen in langslepende en complexe schadegevallen.

Met de regeling kunnen woningeigenaren aanspraak maken op maximaal 1.900 euro om kosten te dekken die gemaakt zijn voor juridische of bouwkundige ondersteuning tijdens het proces bij de arbiter of de opvolging ervan door de NAM. In de pot zit 200.000 euro, waarmee de minister en de commissaris van de koning verwachten veel gedupeerden te kunnen helpen. Het ministerie van EZK staat samen met de provincie garant voor de uitvoering.

De subsidieregeling is een uitwerking van de motie van Van der Lee (D66) die voor de zomer door de Tweede kamer is aangenomen.

Kijk voor de regeling op www.provinciegroningen.nl/arbiterprocedure. Meer informatie is ook te vinden op www.provinciegroningen.nl/gaswinning.

'

Reacties

article
878680
Subsidieregeling voor ondersteuning tijdens Arbiterprocedure
Er is een nieuwe subsidieregeling geopend, voor woningeigenaren met aardbevingsschade die er met de NAM
https://groningen.nieuws.nl/nieuws/878680/subsidieregeling-voor-ondersteuning-tijdens-arbiterprocedure/
2019-09-12T15:00:56+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/128/2018/01/24183715/aardbeving.jpg
Nieuws