‘Hanze en RUG schorten bestuursbeurs Vindicat voor dit studiejaar op’

Foto: De Redactie

De uitbetaling van de bestuursbeurzen aan Vindicat worden voor dit studiejaar opgeschort. Dit hebben de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen besloten naar aanleiding van de twee incidenten bij een sushirestaurant en een rugbyclub waarbij leden van Vindicat betrokken waren.

Ondanks dat het feitenonderzoek naar de incidenten nog gaande is, is het duidelijk dat beide gebeurtenissen niet stroken met de gedragscode en de gewenste cultuurverandering van de studentenvereniging volgens de accreditatie, melden de RUG en Hanzehogeschool.

Aan het eind van het studiejaar wordt beoordeeld of de huidige bestuursleden van Vindicat aanspraak kunnen maken op de financiële tegemoetkoming uit het Profileringsfonds. De voorwaarde die RUG en Hanzehogeschool hieraan verbinden, is dat zich geen nieuwe incidenten mogen voordoen. Ook de uitkomsten van het feitenonderzoek naar de voorvallen van afgelopen week wegen hierbij zwaar mee.

Accreditatie

Rector Magnificus Elmer Sterken van de RUG: “Wij willen het accreditatieproces van Vindicat en de dialoog hierover in ieder geval voortzetten. Vindicat moet wel meer dan ooit aantonen dat ze onacceptabel gedrag van leden wil voorkomen en veel energie wil steken in het benodigde cultuurveranderingsproces.”

De accreditatiecommissie gaf in juli 2017 het eindoordeel ‘voldoende, mits’. Binnen een jaar zal Vindicat moeten voldoen aan aantal strikte voorwaarden. Als blijkt dat Vindicat niet aan deze voorwaarden voldoet in augustus 2018, wordt de accreditatie niet verlengd.

Dit kan betekenen dat de vereniging definitief uitgesloten wordt van financiële ondersteuning uit het Profileringsfonds.

Profileringsfonds

Uit het Profileringsfonds verstrekken RUG en Hanzehogeschool financiële ondersteuning aan studenten die studievertraging oplopen door bijzondere (familie-)omstandigheden, een bestuurs- of medezeggenschapsfunctie of het beoefenen van topsport.

Een studentbestuurder kan aanspraak maken op 6 beursmaanden voor maximaal bedrag van 2.665 euro per persoon. Voor de 9 bestuurders van Vindicat gaat het om een totaalbedrag van 33.315 euro.

Lees ook: Studentenvereniging Vindicat opnieuw in opspraak

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden