Noorderpoort Automotive innoveert met practoraat Automotive en Truck Academy

Noorderpoort Automotive & Logistiek.
Foto: Archief De Redactie

ROC Noorderpoort installeert donderdag 15 juni Roeland Hogt als practor voor het practoraat Automotive. Dit is het eerste practoraat Automotive van Nederland en het tweede practoraat dat binnen Noorderpoort geïnstalleerd wordt.

Daarnaast wordt ook het convenant Truck Academy getekend door Noorderpoort, de Noordelijke truckdealers en brancheorganisatie Bovag. Noorderpoort zet op deze manier, zowel met het practoraat, als met de Truck Academy, in op diverse innovaties binnen de branche.

Practoraat

Een practoraat is een expertiseplatform ,dat gericht is op het delen van kennis en ervaring, om zo te komen tot verdere kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Het doel van het practoraat Automotive is het ontwikkelen en realiseren van een toekomstbehendige organisatie van het mbo-onderwijs, waarmee men snel kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen.

Met het practoraat wordt onderzoek gedaan naar de veranderingen en ontwikkelingen in het vakgebied automotive rondom producten, technologie├źn, het onderwijs en de praktijk.

Kenniscentrum

Het is de ambitie van Noorderpoort Automotive om met dit practoraat de regionale ontwikkeling en werkgelegenheid te versterken en de verbinding te leggen met de ontwikkelingen die op landelijk niveau plaatsvinden.

Het practoraat versterkt daarmee ook de rol van Noorderpoort Automotive als kenniscentrum en sluit aan op de ontwikkelingen die binnen en buiten de organisatie plaatsvinden.

Roeland Hogt houdt zijn practorale rede ‘Automotive van nu en voor de toekomst’ op donderdag 15 juni bij de locatie Noorderpoort Automotive & Logistiek, aan de Bornholmstraat 31 in Groningen.

Truck Academy

Het convenant Truck Academy wordt dan ook getekend door Noorderpoort, de Noordelijke truckdealers en brancheorganisatie Bovag. Op diverse gebieden wordt bij Noorderpoort Automotive & Logistiek ingezet op innovaties binnen de branche, zowel binnen het practoraat Automotive, als binnen de Truck Academy.

Verbetering samenwerking beroepsonderwijs en praktijk

De Truck Academy streeft naar toponderwijs en naar een verbetering van de samenwerking tussen het beroepsonderwijs en de praktijk. Het is de eerste in Noord-Nederland en de tweede in haar soort. Dankzij de samenwerking binnen deze Academy komt een bijzondere uitwisseling van kennis en kunde tot stand.

‘Het is een samenwerking zoals een samenwerking hoort te zijn,’ aldus Hans Leenes, directeur Noorderpoort Automotive & Logistiek. ‘Dat maakt het heel interessant voor zowel het bedrijfsleven als voor het mbo-onderwijs. Niet alleen wordt het onderwijs op niveau gehouden, en zelfs naar een hoger plan getild, ook kan het bedrijfsleven gericht een deel van de activiteiten en technologische ontwikkelingen op laten nemen in het curriculum van de opleiding.’

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden