Week van de Veilige Publieke Taak

Foto: Google Maps/Streetview

Deze week van 13 tot en met 17 april organiseert het Openbaar Ministerie de Week van de Veilige Publieke taak.

De nadruk ligt deze week op de strafzaken die via ZSM (zo spoedig mogelijk afhandelen na aanhouding) bij het OM.

Persofficier Gabrielle Hoppenbrouwers heeft vanmorgen in ‘WNL Vandaag de Dag’ op NPO1 toelichting gegeven over de Week van de Veilige Publieke Taak.

Aandacht voor Veilige Publieke Taak
Personen met een publieke taak moeten ongestoord hun werk kunnen uitvoeren. Deze medewerkers van NS, zorg-, welzijn- en onderwijsinstellingen, politie en gemeente worden regelmatig geconfronteerd met geweld en agressie.

Het OM treedt hiertegen consequent en daadkrachtig op. Het programma Veilige Publieke Taak (VPT) is in 2007 gestart om dit zoveel mogelijk terug te dringen.

Een belangrijk onderdeel van deze aanpak is de zogenaamde ‘Eenduidige Landelijke Afspraken’ (ELA) tussen politie en OM, die als doel hebben op eenduidige, effectieve en snelle wijze geweld en agressie tegen ambtenaren met een publieke taak aan te pakken.

Hogere strafeisen
Het OM verhoogt de strafeis bij geweld tegen publieke dienstverleners en andere beroepsbeoefenaars. Een strafeis komt tot stand door weging van de ernst van het feit, de omstandigheden waaronder het delict is gepleegd en de persoon van de verdachte.

Als een slachtoffer bij de uitoefening van zijn beroep te maken krijgt met agressie en geweld, wordt de ernst van het feit als 200% zwaarder beoordeeld. De officier weegt daarnaast ook de overige omstandigheden van het delict en de verdachte.

Bron: Openbaar Ministerie.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden