Convenant ‘Alcohol & Jongeren provincie Groningen’ opnieuw ondertekend

V.l.n.r. dhr. J. Kuin, burgemeester gemeente Pekela, dhr. H. Nederveen, wethouder gemeente Zuidhorn.
V.l.n.r. dhr. J. Kuin, burgemeester gemeente Pekela, dhr. H. Nederveen, wethouder gemeente Zuidhorn.
Foto: GGD Groningen

De Vereniging Groninger gemeenten en GGD Groningen tekenden woensdag 1 maart opnieuw als kernpartners het convenant ‘Alcohol en Jongeren’. Ook de Politie Regionale Eenheid Noord-Nederland district Groningen tekende afgelopen week het convenant.

Zij onderschrijven hiermee het belang van een integrale aanpak van het gebruik van alcohol door jongeren onder de 18 jaar.

Over het Convenant Alcohol & Jongeren

In de provincie Groningen heeft een aantal organisaties de handen ineengeslagen om het alcoholgebruik onder jongeren aan te pakken. Dit omdat jongeren onder de 18 jaar nog steeds op grote schaal alcohol blijken te drinken. Het convenant liep eind 2016 – dat in 2012 werd gesloten – af. Omdat het thema onverminderd aandacht behoeft is besloten tot een doorstart.

Naast alle 23 Groninger gemeenten zijn de Politie Regionale Eenheid Noord Nederland district Groningen en GGD Groningen als kernpartners betrokken bij het Convenant.

Pledge

Daarnaast zijn diverse andere organisaties bij deze doorstart betrokken, waaronder lokale horeca-ondernemingen, handhavingsinstanties, Bureau Halt, verslavingspreventie, jongerenwerk, onderwijsinstellingen, supermarktketens en sportkantines. Deze verschillende partijen konden een pledge ondertekenen waarin zij de samenwerking onderschrijven.

Achtergrond informatie

Uit recent onderzoek (Jeugdgezondheidsonderzoek GGD 2015) blijkt dat in de provincie Groningen jongeren onder de 18 jaar op grote schaal alcohol drinken: te veel, te vaak en te vroeg. Van de jongeren in de tweede klas voortgezet onderwijs geeft 19% aan te drinken en van de jongeren in de vierde klas 57%. Dit is hoger dan gemiddeld in Nederland (resp. 14% en 48%). Ook drinken relatief veel jongeren meer dan vijf consumpties per keer (binge-drinken).

Dat de combinatie alcohol en jongeren voor problemen zorgt is bekend. Vaak worden deze problemen vooral geassocieerd met overlast en veiligheid, minder vaak met gezondheid. Terwijl juist, zeker op de langere termijn, dáár de grootste persoonlijke en maatschappelijke risico’s liggen en winst is te behalen.

De consequenties van overmatig alcoholgebruik manifesteren zich voor een deel zichtbaar (bijvoorbeeld in de vorm van vernielingen en geweld) en voor een deel minder zichtbaar (bijvoorbeeld door schooluitval en arbeidsverzuim).

Veruit de meeste gemeenten in de provincie Groningen rekenen het overmatig gebruik van alcohol door jongeren tot de prioriteiten van hun lokale gezondheidsbeleid. Ook speelt deze problematiek een belangrijke rol op andere beleidsterreinen zoals onderwijs- en jeugdbeleid. Veel gemeenten zijn op één of andere wijze bezig om hier interventies voor te plannen of voeren deze al uit.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen