Kabinet neemt aanbevelingen rapport Onderzoek Veiligheidsraad over

Foto: Jan Buurma

Het kabinet volgt alle aanbevelingen op, die de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) heeft gedaan in haar rapport over de risico’s van aardbevingen in Groningen.

Dit staat in de kabinetsreactie, die minister Kamp van Economische Zaken donderdag aan de Tweede Kamer heeft gezonden. In deze reactie onderschrijft het kabinet de conclusies van de Raad en geeft zij aan op welke wijze concrete invulling wordt gegeven aan de aanbevelingen.

Minister Kamp: “Het kabinet erkent en betreurt ten zeerste dat er in het verleden te weinig aandacht is geweest voor de veiligheid van de Groningers”.

De raad concludeerde dat alle partijen die de afgelopen jaren waren betrokken bij de gaswinning vooral oog hadden voor het financiële belang en nauwelijks voor de risico’s voor de Groningers.

Concrete invulling wordt gegeven aan de aanbevelingen door borging van het veiligheidsbelang, meer inspraak voor de bewoners en het wettelijk en organisatorisch versterken van de onafhankelijkheid van het toezicht staan daarbij centraal:

  • Het veiligheidsbelang in de besluitvorming moet zwaarder gaan wegen.
  • De betrokkenheid van bewoners moet worden verbeter.
  • Het onafhankelijk toezicht door het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in de wet vastgeleggen; “De Mijnbouwregelgeving wordt aangepast om voor alle mijnbouwactiviteiten het veiligheidsbelang expliciet in de wet te verankeren. Bewoners en lokale overheden krijgen een grotere rol bij besluitvorming over mijnbouwactiviteiten, bijvoorbeeld over het verstrekken van vergunningen”.

De reden om de Mijnbouwregelgeving aan te passen is omdat het kabinet het met de OVV eens is dat er geen enkele twijfel mag bestaan over de onafhankelijkheid van het SodM.

  • Structuur van het Gasgebouw aanpassen, zodra het Energierapport 2015 en het onderzoek naar de consequenties van een andere benadering van gaswinning vanaf 2016 is afgerond.  Het kabinet zal met de in het Gasgebouw betrokken partijen hierover in overleg gaan, waarbij transparantie centraal staan.
  • Verbetering communicatie naar bewoners: Het kabinet zal er voor zorgen dat de communicatie richting bewoners wordt verbeterd. Een nauwere betrokkenheid van bewoners bij de besluitvorming zal daar in eerste instantie aan bijdragen. Daarnaast zullen bewoners nadrukkelijk en transparant op de hoogte worden gebracht van onderzoeken en de kennis die voorhanden is over de gaswinning in Groningen en de onzekerheden die daarbij een rol spelen.

De binnenkort te benoemen Nationaal Coördinator Groningen zal daarnaast een grote rol gaan spelen bij de communicatie richting bewoners en overheden in de regio.

Minister Kamp zal de komende tijd in Groningen, met de Groningers, over de zorgen en wensen van Groningen in gesprek gaan. “Zo kunnen we het beeld van een gesloten karakter van de besluitvorming doorbreken en bouwen aan vertrouwen”, aldus Kamp.

Lees ook:

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden