Plan zuidelijke ringweg Groningen op enkele punten aangepast

Foto: Provincie Groningen

Het plan voor de ombouw van de zuidelijke ringweg is op enkele punten aangepast en nader onderbouwd door minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu op verzoek van de Raad van State..

De gemeente en provincie zijn het daarmee eens, meldt de provincie. Tegen het in 2014 vastgestelde Tracébesluit voor de ombouw van de zuidelijke ringweg waren zienswijzen en beroepsschriften ingediend. De Raad van State besliste in september 2015 dat het Tracébesluit binnen 24 weken op vijf onderdelen opnieuw bekeken moest worden. Dit heeft geleid tot het wijzigingsbesluit, dat op 12 februari door de minister is vastgesteld.

Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd tot 30 maart hiertegen in beroep gaan.

Wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen in het kort:

Verkeersveiligheid
Onafhankelijke experts hebben het ontwerp van de zuidelijke ringweg beoordeeld op verkeersveiligheid. Dit heeft geleid tot enkele aanpassingen in het wegontwerp, zoals een smallere vluchtstrook waardoor het verkeer langzamer gaat rijden.

Onderzoek behoud fietstunnel bij Papiermolen
Er komt geen nieuwe fietstunnel tussen de Rivierenbuurt en De Papiermolen. Alle mogelijkheden die hiervoor zijn onderzocht, stuiten op grote bezwaren. Hiervoor was geen goede oplossing te vinden.

Locatie voetgangersbrug
De exacte plek voor de toekomstige voetgangersbrug tussen de Rivierenbuurt en zwembad De Papiermolen is vastgelegd en komt minstens 20 meter van de erfgrens te liggen. Ook worden er maatregelen genomen om de privacy van de omwonenden te waarborgen. De brug wordt zo gebouwd dat inkijk in de woningen onmogelijk is. Fietsers mogen de voetgangersbrug ook gebruiken

Routes voor vleermuizen
Onder meer langs de nieuwe voetgangersbrug kunnen vleermuizen ook in de toekomst de zuidelijke ringweg goed passeren in de buurt van De Papiermolen. De voetgangersbrug gaat als geluidsbaken dienen voor de vleermuizen. Tijdens de bouwwerkzaamheden aan de ringweg komen er tijdelijke geluidsbakens voor de vleermuizen.

Geluidsscherm woning Papiermolenlaan
Er komt een geluidsscherm bij een woning aan de Papiermolenlaan, een geluidsscherm aan de zuidkant van de ringweg, ter hoogte van zwembad de Papiermolen. Dat geluidsscherm kwam ten onrechte niet voor in het Tracébesluit van september 2014.

Informatiebijeenkomsten

Het projectbureau Aanpak Ring Zuid organiseert twee informatiebijeenkomsten in de Puddingfabriek. Een op donderdag 25 februari en een op woensdag 9 maart van 16.00 tot 21.00 uur. Alle documenten die bij de gemeente en de provincie ter inzage liggen zijn ook te vinden op www.aanpakringzuid.nl.

Planning

Na afloop van de beroepstermijn buigt de Raad van State zich over de ingediende beroepen. Naar verwachting zal de Raad van State tegen de zomer een definitief oordeel vellen. Dan is bekend of de ombouw van de zuidelijke ringweg doorgaat. De planning is dat het werk aan de ringweg begin 2017 van start gaat. In 2020 moet de vernieuwde ringweg klaar zijn.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden