Ontwerp nieuwbouw OBS De Driebond in Engelbert bekend

Foto: Vector-i Architecten

Het ontwerp voor de nieuwbouw van OBS de Driebond in Engelbert is bekend. De jury koos het ontwerp van architectenbureau vector-i uit Groningen uit drie inzendingen.

De naam van het ontwerp is ‘Klein Engelbert’, want de nieuwbouw wordt een nieuw dorpje voor de kinderen.

Wieke Zondervan, directeur OBS De Driebond, is blij met deze belangrijke vervolgstap. ‘Nu de plannen steeds meer vorm krijgen, kunnen we binnenkort onze leerlingen en leerkrachten ook betrekken bij de ontwikkeling van ons nieuwe schoolgebouw. Dat is, zeker ook voor onze leerlingen, een leuk, bijzonder en leerzaam traject waar we veel zin in hebben.’

De nieuwbouw zal bestaan uit diverse huisjes die perfect aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Behalve aandacht voor de belevingswereld van de kinderen zal er veel aandacht besteed worden aan gezonde materialen, duurzaamheid en aardbevingsbestendigheid. Voor de nieuwbouw zal daarom vooral gebruik worden gemaakt van hout als bouwmateriaal.

Vector-i Architecten

Drie architectenbureaus schreven zich in voor de selectie van een ontwerp voor de nieuwbouw. De inzending van vector-i werd het winnend ontwerp omdat de jury het ontwerp zeer passend in de omgeving vindt. Daarnaast is het een flexibel ontwerp dat nog goed aangepast kan worden in de verdere uitwerking van het project. De jury bestond uit een afvaardiging van de gemeente Groningen en Openbaar Onderwijs Groningen.

Nieuwe aanrijroute richting MFC

Voor de nieuwbouw van De Driebond nabij het MFC Engelbert zal ook een nieuwe aanrijroute richting het MFC moeten worden gerealiseerd. In de huidige situatie gaat al het verkeer richting sportvelden en dorpshuis via de Woldjerspoorweg. Uitbreiding van deze locatie met een school, resulteert echter in een intensiever gebruik van de weg.

Inloopbijeenkomst

De gemeente Groningen organiseert op maandagavond 14 september een inloopbijeenkomst in het MFC in Engelbert waarbij het ontwerp en heel specifiek de inpassing van de nieuwbouw in de omgeving te zien is.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden