Raadsleden bespreken hoger verlies Warmtestad

Foto: De Redactie

Vandaag staan twee raadscommissievergaderingen op de agenda van de Groningse gemeenteraad. Eén van de onderwerpen is het verlies bij Warmtestad. De financiële situatie van Wartemstad wordt besproken in de raadscommissie om 20.00 uur.

Acht van de twaalf politieke partijen in de raad hebben aangegeven over dit onderwerp te willen debatteren.

Tijdens de eerste raadsvergadering om 16.30 uur worden de onderwerpen krediet voor ‘Villa B’ (huisvesting culturele instellingen), de stand van zaken rond de zogeheten harmonisatie sociaal culturele accommodaties en het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2020-2039 besproken.

Warmtestad

Warmtestad is een zelfstandig nutsbedrijf, opgericht in 2014 om bij te dragen aan de energietransitie in de gemeente Groningen. De gemeente is voor 50 procent aandeelhouder en de andere aandeelhouder is het Waterbedrijf Groningen.

Door grote uitgaven voor het Warmtestad-project Warmtenet Noordwest werd voor 2019 rekening gehouden met een ‘aanloopverlies’ van 0,9 miljoen euro. De verwachting is dat dat nu 2,75 miljoen euro wordt. De definitieve jaarcijfers over vorig jaar worden in april verwacht.

Het hogere verlies heeft verschillende oorzaken. Onder meer vertraging in de aansluiting van nieuwe klanten door latere oplevering van bouwprojecten. Ook het warme weer speelde mee, waardoor er minder warmte geleverd hoefde te worden. De nieuwe begroting, over 2020, gaat uit van een verlies van 2,5 miljoen euro.

In 2019 heeft Warmtestad in opdracht van de aandeelhouders maatregelen genomen. Er is een verbeterplan financiën ingevoerd, er is een nieuwe projectmanager aangesteld om de bouwwerkzaamheden in Paddepoel te coördineren en er is een nieuwe financieel controller aangesteld.

De verliezen hebben volgens het college geen gevolgen voor de aandeelhouders omdat Warmtestad deze aanloopverliezen nog steeds binnen de zogeheten risicobuffers kan opvangen. “Er is nog ruimte in de buffers om eventuele verdere tegenvallers van deze omvang op te kunnen vangen”, aldus B&W. Zij verwachten dat die tegenvallers nu minder waarschijnlijk zijn.

Overige onderwerpen

Deze commissie bespreekt verder de voortgang van de aanpak van de Zuidelijke Ringweg en de conceptvisie over (bedrijfsmatige) stadslogistiek.

De vergaderingen van woensdag zijn openbaar en vanaf de publieke ‘tribune’ bij te wonen op de tijdelijke vergaderplek Radesingel 6 (oude conservatorium). Thuis volgen via gemeenteraad.groningen.nl kan ook.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden