Nieuwe regels WMO-vervoer en komst testcentrum Hyperloop in raadscommissies woensdag

Foto: Jan Buurma

De nieuwe regels voor het WMO-vervoer, oftewel het collectief vervoer, de Hyperloop, helmplicht en een tijdelijke speelplek op de Grote Markt zijn onderwerpen vandaag in drie raadscommissievergaderingen.

De eerste raadscommissievergadering om 16.30 uur gaat over het reclamebeleid en de te ontwikkelen mobiliteitsvisie. Een aantal insprekers heeft zich aangemeld voor het onderwerp ‘snorfiets op de rijbaan’. Insprekers hebben ieder drie minuten om hun mening met de raadsleden van de commissie te delen.

Helmplicht

De gemeenteraad van de voormalige gemeente Groningen heeft de afgelopen jaren enkele keren gesproken over de problematiek van scooters of snorfietsen op de rijbaan. Kunnen ze worden verboden op fietspaden? Onderzoek heeft uitgewezen dat verplaatsing naar de rijbaan op veel plaatsen niet mogelijk is. Bovendien ontstaat er een verschillend netwerk (hier wel, daar niet). De verwachting is dat het aantal snorfietsen afneemt door de aanstaande helmplicht en dat ze steeds schoner worden.

Initiatiefvoorstel

Een ander agendapunt van deze vergadering is het initiatiefvoorstel van D66, PvdA, GroenLinks en CDA voor meer speelplekken in de binnenstad. Het college is er enthousiast over en heeft al besloten tot een tijdelijke speelplek op de Grote Markt zodat de binnenstad aantrekkelijker wordt voor kinderen. Na dit experiment gaat de gemeente kijken hoe spelen definitief een plek kan krijgen in het centrum. Bijvoorbeeld door speelplekken in te passen bij de herinrichting van straten of het plaatsen van groen.

Nieuwe regels WMO-vervoer

De nieuwe regels voor het WMO-vervoer gaan 1 april in. Eind vorig jaar kon de gemeenteraad zeggen wat ze van de nieuwe regels voor het WMO-vervoer vond. Geen enkele politieke partij deed dat. Inmiddels zijn de gebruikers geïnformeerd over de nieuwe regels. “Sindsdien komen de verontwaardigde reacties bij de SP binnen”, aldus de SP, die erkent zelf ook niet alert te zijn geweest.

De fractie wil met andere partijen over een aantal punten rond de nieuwe regels in debat. Over het maximum aantal kilometers van 1500 per jaar bijvoorbeeld. En de verhoging van het zogeheten instaptarief, de hogere kilometerprijs en de gevolgen van de veranderingen voor de mogelijkheden om deel te nemen aan de participatiesamenleving. Voor het onderwerp hebben zich 4 insprekers gemeld.

Deze commissie bespreekt verder een aantal thema’s in de jeugdzorg. De raad heeft een raadpleging met werkers in de praktijk van de jeugdzorg gehouden om signalen, verhalen en voorbeelden te horen over de stand van zaken in de Groningse jeugdhulp. De raadsleden praten in de commissie onderling verder over onder meer de thema’s ‘communicatie tussen hulpverleners en privacy’ en ‘de starheid in het systeem’.

Hyperloop

Gelijktijdig met deze commissievergadering in de nieuwe raadzaal vindt nog een commissievergadering plaats in de oude raadzaal op het stadhuis. Door gelijktijdig te vergaderen loopt de raad vooruit op de nieuwe werk- en vergaderwijze van de gemeenteraad die op 1 mei ingaat. Onderwerpen in deze vergadering zijn het Hardt Hyperloop testcentrum Meerstad-Noord, vuurwerk met Oud en Nieuw en het wietexperiment in Groningen.

De eerste raadscommissievergadering begint om 16.30 uur, de beide andere vergaderingen starten om 20.00 uur. De vergaderingen zijn live te volgen via gemeenteraad.groningen.nl.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden