Actualiteitendebat verkeerssituatie op de Eikenlaan en Eendrachtskade

Foto: De Redactie

De Groningse gemeenteraad houdt woensdag om 16.00 uur een speciaal debat over de verkeerssituatie op de Eikenlaan en de Eendrachtskade. Fietsers op de Slimme Fietsroute naar Zernike hebben daar voorrang.

Het debat is om 16.00 uur zowel op de publieke tribune als ook live op internet te volgen via www.groningen.raadsinformatie.nl.

Het actualiteitendebat kan aangevraagd worden aanvragen als fracties willen dat de voltallige gemeenteraad urgente onderwerpen bespreekt die niet kunnen wachten tot de volgende geplande raadsvergadering. In dit geval zijn dat Wim Koks (SP) en de fractievoorzitters Marjet Woldhuis (100% Groningen) en Gerjan Kelder (Partij voor de Dieren).

Voorrang op auto’s

Het debat gaat over de veranderde verkeerssituatie op de Eikenlaan en de Eendrachtskade en de effecten op de doorstroming van het openbaar vervoer en de verkeersveiligheid.

Op de Slimme Fietsroute naar Zernike over de Eikenlaan hebben fietsers sinds enige weken voorrang op auto’s. De raadsleden halen een brief van het OV-cliëntenplatform aan. Dat constateert dat bussen door vertraging aansluitingen niet halen. Onvrede van passagiers komt bij de buschauffeurs terecht.

De drie raadsleden willen onder meer van burgemeester en wethouders weten hoe zij aankijken tegen de effecten van “de fietser in de voorrang” op de doorstroming en de verkeersveiligheid.

Ze willen ook van het college weten of er al ongelukken op de Eikenlaan en de Eendrachtskade zijn geweest en wat de oorzaken daarvan waren. Een actualiteitendebat duurt hooguit een uur. Fractievoorzitter Amrut Sijbolts van de Stadspartij heeft vorige week ook schriftelijke vragen over de situatie op de Eikenlaan gesteld.

Naast het actualiteitendebat zijn er ook drie raadscommissievergaderingen.

Casinobrand

De commissie Financiën en Veiligheid begint om 13.00 uur in de oude raadzaal. Op de agenda staat onder meer een brief van burgemeester Peter de Oudsten met een terugblik op de Casinobrand op 27 augustus en de leerpunten van de brand.

Coöperatieve Wijkraad

Ook de spelregels van de Coöperatieve Wijkraad, die volgend jaar begint in de Oosterparkwijk, worden besproken. Een wijkraad met een aantal raadsleden en gelote wijkbewoners krijgt de bevoegdheid te beslissingen over zaken die de wijk aangaan. In de spelregels staat ook dat de gemeenteraad en het college zich in principe aan de beslissingen van deze wijkraad committeren en die ook uitvoeren. De Wijkraad met gelote wijkbewoners is één van de vijf Groningse experimenten op het gebied van vernieuwing van de lokale democratie.

Chronisch zieken

In de raadscommissie Onderwijs en Welzijn om ongeveer 17.00 uur gaat het onder meer over de zogeheten meerkostenregeling. Dat is de financiële compensatie voor chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen en hoge zorgkosten. Omdat een grotere groep dan verwacht gebruik maakt van deze regeling, dreigt overschrijding van het budget. Het college stelt voor een eigen risico in te voeren.

Een ander onderwerp is het ‘sociaal domein’. Daarbij komt onder meer het cliëntervaringsonderzoek over 2016 aan de orde. Verder bespreekt de commissie het B&W-voorstel om ruim 600.000 euro uit te trekken voor financiering van de Groningse bed-bad-broodvoorziening tot eind dit jaar.

De raadscommissie Ruimte en Wonen vergadert om 20.00 uur over één groot onderwerp: het grondbeleid van de gemeente.

Live te volgen

Ook de drie raadscommissies zijn vrij toegankelijk en ook live online te volgen via www.groningen.raadsinformatie.nl.

Open Raad

Verder is deze week de aanmelding van de tweede Open Raad van de gemeenteraad begonnen. De raad nodigt Stadjers weer uit om met hun ideeën voor hun eigen straat, buurt, wijk of de hele stad te komen. De bedenkers van de tien interessantste, zinvolste, origineelste of meest vernieuwende ideeën mogen die tijdens de Open Raad in het stadhuis op zaterdagmiddag 4 november toelichten.

Raadsleden kunnen dan net als bij de eerste Open Raad deze initiatieven adopteren. Zo proberen ze de initiatiefnemers te helpen de ideeën ook echt uit te voeren. Aanmelden kan tot 24 oktober via gemeente.groningen.nl/openraad.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden