Fietspad Helperzoom aan oostzijde

Foto: Publiek Domein

Het geplande nieuwe fietspad langs de Helperzoom komt aan de oostzijde te liggen.

Het college stelt de gemeenteraad voor om twee tracévarianten aan de oostkant verder uit te laten werken.

De route tussen de bomen en de vijvers, over grondgebied van het waterschap heeft de voorkeur van zowel de bewoners als van deskundigen. Het fietspad aan de oostzijde levert een snelle, comfortabele en veilige fietsroute op, zonder dat er langs de Helperzoom parkeerplaatsen hoeven te verdwijnen.

Maar omdat deze variant de ecologie zwaar raakt wil het ook een tracé door de groenstrook vóór de bomenrij uitwerken tot een definitief ontwerp.

Fietsroute Plus Groningen-Haren

Het nieuwe vrijliggende fietspad in twee richtingen wordt onderdeel van de Fietsroute Plus Groningen-Haren. Ter hoogte van Saaksumborg gaat de gemeente het fietspad wel verbeteren, maar blijft het liggen op de huidige plek langs de begraafplaats Esserveld.

Tijdens diverse inloopavonden en participatiebijeenkomsten hebben bewoners en andere belanghebbenden hun wensen en ideeën kenbaar kunnen maken. Diverse varianten zijn samen met de buurt tegen elkaar afgewogen. De resultaten daarvan zijn vastgelegd in een participatierapport.

Alle varianten zijn ook door specialisten beoordeeld op de onderdelen verkeer, groen, leefomgeving en kosten.

Het college wil de komende maanden de twee varianten geheel uitwerken, inclusief bijbehorende bomeneffectanalyses (BEA) en groen/ecologie compensatieplannen.

Het is de bedoeling om deze uitwerkingen in het voorjaar aan de raad voor te leggen.

In verband met de subisidievoorwaarden wil het college het fietspad dit jaar realiseren. Voor de aanleg van het fietspad Helperzoom is in totaal twee miljoen euro beschikbaar.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden