Voorstel voor burgerschapsonderwijs in wijk tijdens Politieke Woensdag

Foto: De Redactie

De gemeenteraad bespreekt een initiatiefvoorstel over burgerschapsonderwijs in de wijken en dorpen van de gemeente Groningen, met als doel verbinding te maken tussen de scholen en de buurt of wijk. Het voorstel komt van ChristenUnie, CDA en D66.

Verder bespreekt de raad tijdens deze Politieke Woensdag onder andere de toekomst van de oude fabriekslocatie van BAT Niemeyer aan de Paterswoldseweg, het conceptparticipatiekader voor zon- en windparken, de keuze voorkeursvariant voor verdere uitwerking van de Agenda voor de Toekomst Meerstad en de herijking van het kader (co)investeringsfonds sportaccommodaties.

Initiatiefvoorstel burgerschapsonderwijs in de wijk

Soms gaan raadsleden op de stoel van de wethouders zitten. En maken ze zèlf een plan. Net als bij raadsvoorstellen van B&W stemt de gemeenteraad ook over initiatiefvoorstellen vanuit de raad. Eerst wordt woensdag door de raad over dit initiatiefvoorstel gedebatteerd om 18.30 uur in de oude raadzaal van het stadhuis.

Veel scholen doen al aan burgerschapsonderwijs. “Met dit voorstel willen we voor het onderwijs in beeld brengen met welke activiteiten buiten de school het burgerschapsonderwijs nog verrijkt kan worden”, leggen de initiatiefnemers, de raadsleden Peter Rebergen, Jalt de Haan en Jim Lo-A-Njoe uit. Het zou volgens hen kunnen gaan om gastlessen vanuit organisaties in de wijk zoals verpleeghuizen, kerken, verenigingen, synagogen, moskeeën, gemeentehuis of het WIJ-team.”

Moestuin

Het voorstel gaat ook over “ontmoeten en meedoen in de wijk”. “Bijvoorbeeld door een gezamenlijke moestuin, door bezoek aan een verpleeg- of verzorgingshuis”, aldus de betrokken raadsleden. “Verder is de school een herkenbare locatie van waaruit meer activiteiten voor en ontmoeting met de wijk kan plaatsvinden. In het voorgezet onderwijs kan ook gedacht worden aan een etentje voor de wijkbewoners. Maar ook vinden wijkbewoners het misschien leuk om actief in de school te zijn en vrijwilligerswerk op school te verrichten.”

B&W staan positief tegenover het initiatiefvoorstel en willen het onderwerp burgerschapsonderwijs op de agenda zetten van het overleg dat de gemeente voert met de schoolbesturen in Groningen. “Met onze partners in de wijk brengen we in kaart welke activiteiten kunnen worden ingezet en hoe de wijk is georganiseerd”, zegt het college van B&W toe.

Een compleet overzicht van alle agendapunten staat op de website gemeenteraad.groningen.nl. De vergadering is live te volgen of via de livestream van de website.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen