Bewonersbijeenkomst over Beijumerweg

Foto: Google Maps

Op dinsdag 31 oktober vindt een bewonersbijenkomst plaats over de Beijumerweg in het Heerdenhoes in de wijk Beijum.

In Beijum wordt gewerkt aan de wijkvernieuwing samen met bewoners, corporaties, WIJ Beijum, de gemeente en andere betrokkenen. Het doel is om van Beijum een fijnere, betere wijk te maken. Eén van de onderwerpen is de Beijumerweg. Een belangrijke verkeer- en historische ader door de wijk.

Uit gesprekken in de wijk blijkt dat bewoners de wens hebben om de cultuurhistorische waarde van de Beijumerweg te versterken en de verkeerssituatie te verbeteren, meldt de gemeente. Daarom heeft de gemeente een ontwerpvoorstel gemaakt. Hierbij gaat het om het deel van de Emingaheerd tot aan de Amkemaheerd, omdat op dit stuk ook auto’s mogen rijden.

De bewonersbijeenskomst vindt plaats op 31 oktober van 16.30 uur tot 18.30 uur in de Aarf zaal in het Heerdenhoes aan de Melsemaheerd 2. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via de mail onder vermelding van naam, adresgegevens en telefoonnummer. Aanmelden kan voor 29 oktober.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen