Regeling voor natuurinclusief Bouwen van kracht

Foto: Henk Tammens

De regeling Natuurinclusief Bouwen van de gemeente Groningen is sinds woensdag in werking getreden. De maatregel moet ervoor zorgen dat de biodiversiteit toeneemt bij het bebouwen van de omgeving.

Het versterken van de biodiversiteit is volgens de gemeente niet alleen belangrijk voor het voortbestaan van planten en dieren, maar ook voor onze mentale gezondheid: het maakt ons gelukkiger. “Er is ook een stimuleringsregeling, zodat iedereen aan de slag kan met de biodiversiteit bij woning en bedrijfsgebouw”, aldus wethouder Roeland van der Schaaf.

Met de regeling Natuurinclusief Bouwen stelt de gemeente een nieuwe norm: als er wat verandert of wordt toegevoegd in de omgeving, wordt dat aangegrepen om de biodiversiteit te versterken. Ook draagt vergroening bij aan het verminderen van wateroverlast en hittestress. Bij nieuwbouw is de regeling van toepassing als het nieuwbouwplan afwijkt van het bestemmingsplan. In alle andere gevallen is natuurinclusief bouwen nu nog niet verplicht, maar wordt het wel sterk aanbevolen. Invoering ervan gaat stapsgewijs. Uiteindelijk worden de maatregelen onderdeel van alle omgevingsplannen en integraal onderdeel van het vergunningverleningsproces.

Stimuleringsactie

Om inwoners het zo makkelijk mogelijk te maken om natuurinclusieve maatregelen te nemen voor de woning, het bedrijf en de tuin is er nu ook een stimuleringsactie. Deze actie bestaat uit een korting van 25 procent op producten die de biodiversiteit versterken. De korting kan oplopen tot 50 euro.

“Met speciale nestkasten help je insecten, vogels en vleermuizen. Met een poel bied je een plek aan kikkers en padden en van een groen dak profiteert niet alleen de natuur. Sommige natuurinclusieve maatregelen hebben een isolerende werking en dragen bij aan een prettig binnenklimaat”, aldus de gemeente. Meer informatie over de regeling en deze actie staat op www.natuurinclusiefgroningen.nl. Hiernaast heeft de gemeente ook een subsidieregeling klimaat om de directe woonomgeving klimaatbestendig te maken: https://gemeente.groningen.nl/subsidie-klimaat-aanvragen.

Insectenhotel voor Stadskerk

Woensdagochtend ontving de Stadskerk aan de Friesestraatweg van wethouder Van der Schaaf een ‘stimuleringspakket biodiversiteit’. Deze kerk is gevestigd in een deel van de voormalige melkfabriek De Ommelanden. De Stadskerk heeft het parkeerterrein voor het gebouw vergroend met bomen en hagen en de achterzijde is een groene oase. Reden voor de wethouder om de vergroenings-inspanningen te belonen met een verrassing, namelijk een insectenhotel.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen