Reitdiepzone wordt levendige stadswijk

Ontwerp Reitdiepzone
Foto: Gemeente Groningen

De Reitdiepzone wordt een levendige stadswijk voor maximaal 2300 woningen en verschillende werklocaties. Dat blijkt uit de nieuwe ontwerp-structuurvisie van de gemeente Groningen.

De vraag naar nieuwe woningen is volgens de gemeente ook in Groningen ongekend. Goede en betaalbare huisvesting is één van de prioriteiten van het college en daar geeft de ontwerp-structuurvisie Reitdiepzone een passend antwoord op.

De eerste woningbouwprojecten zijn al gebouwd of in ontwikkeling. Door de ligging parallel aan de Ring West is woningbouw een ingewikkelde puzzel, want er moet worden voldaan aan een prettig woon- en leefklimaat. Alle milieueffecten zijn inmiddels getoetst.

‘Groningen staat voor een forse opgave op het gebied van wonen. In de Reitdiepzone vangen we de groei op in het bestaande stedelijk gebied, aldus wethouder Ruimtelijke Ordening Roeland van der Schaaf. “We zijn al bezig om het verouderde bedrijventerrein aan de Friesestraatweg te transformeren in een complete en levendige stadswijk. Met woningbouw, ook een groot deel sociale huurwoningen, ruimte voor werkgelegenheid en voorzieningen. De bouwblokken variëren in hoogte en uitstraling. Daarbij vergroenen we de openbare ruimte en maken het Reitdiep beleefbaar. De Reitdiepdijk verandert van een niet-toegankelijke oever naar een groene dijk met een openbaar wandelpad en bijzondere plekken daarlangs.”

Aanpak Ring West

In de visie wordt ook vooruit gekeken naar een mogelijke aanpak van Ring West. De verbindingen tussen Vinkhuizen en Paddepoel zijn door zowel het Reitdiep als de ring beperkt. De komende jaren werken gemeente en provincie, mogelijk samen met het Rijk, dit traject verder uit.

De ontwerp-structuurvisie ligt vanaf 4 november tot 16 december ter inzage. Het is mogelijk een zienswijze in te dienen via gemeente.groningen.nl/reitdiepzone. Naar verwachting wordt in het eerste kwartaal van 2022 de definitieve structuurvisie voorgelegd aan de gemeenteraad.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden