Gemeente: ‘Drie scenario’s voor hondenbelasting’

Foto: Publiek Domein

Het gemeentebestuur heeft drie scenario’s uitgewerkt over de hondenbelasting. Het gaat om handhaving, vermindering of afschaffing van de hondenbelasting per 1 januari volgend jaar.

De gemeente gaat voor 2022 uit van een netto opbrengst van iets meer dan 1 miljoen euro. Als de belasting wordt afgeschaft, ontstaat een begrotingstekort van ruim 1,1 miljoen euro. Voor dat tekort moet dekking worden gevonden door verlaging van de uitgaven, of door verhoging van de onkosten, bijvoorbeeld via de OZB. Ook voor het derde scenario, vermindering van de hondenbelasting, moet compensatie gevonden worden. Daarbij kan de dekking eveneens bestaan uit verlaging van uitgaven of verhoging van de onkosten.

Groningen is voor hondenbezitters de duurste gemeente van Nederland. Volgens de gemeente is het in principe mogelijk om tariefdifferentiatie toe te passen, dat zou betekenen dat de hondenbelasting in de buitengebieden omlaag kan. Honden veroorzaken in het buitengebied minder overlast dan in de dichtbevolkte wijken.

Tijdens het voorjaarsdebat kunnen de raadsleden een keuze maken uit de drie scenario’s.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden