Vijfentwintig essen in Groningen kunnen alsnog blijven staan

Foto: Wikimedia Images via Pixabay

Vijfentwintig essen in Groningen, die op de nominatie stonden om gekapt te worden kunnen alsnog blijven staan. Dat maakte de gemeente afgelopen week bekend.

Sinds een aantal jaar worden essen in Groningen en de rest van Nederland bedreigd door essentaksterfte. Dat is een agressieve schimmelziekte die zich snel verspreid. De es sterft langzaam af en takken kunnen spontaan uit de boom vallen. Toch valt er zo af en toe ook iets positiefs te melden.

Vorig jaar is het essenbestand opnieuw beoordeeld op de aanwezigheid van de schimmelziekte. Het advies was toen om 45 essen te kappen en 1500 bomen te snoeien. Voor elke gekapte boom wordt een nieuwe geplaatst. Uit een heronderzoek dit voorjaar is de conclusie dat dat 25 van de 45 essen kunnen blijven staan, dan wel gesnoeid moeten worden.

Naast de hercontrole van de 45 essen is er ook onderzoek gedaan naar 63 bomen die naast essentaksterfte ook zijn aangetast door een andere schimmel. Het advies is om vijf van deze bomen te vervangen. Dit brengt het totaal aantal te kappen essen in 2020 op 25 stuks.

In 2018 liet de gemeente Groningen als één van de eerste gemeenten van Nederland een nulmeting uitvoeren naar de essentaksterfte. Van de ruim 17 duizend essen in de gemeente blijken 6699 bomen (67 procent) ziek. Tot op heden zijn er geen effectieve maatregelen voor de bestrijding dan wel beheersing van de schimmelziekte.

De locaties van de bomen die wel gekapt worden aangegeven op de gemeentelijke digitale bomenkaart.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden