Vindicat, daklozenopvang en WarmteStad op programma Politieke Woensdag

Foto: De Redactie

Verschillende onderwerpen zoals de opvang van dak- en thuislozen en de stand van zaken bij WarmteStad staan op het programma van de gemeenteraad tijdens deze Politieke Woensdag.

Tijdens het Politiek Vragenuur, waarin burgemeester en wethouders (B&W) vragen beantwoorden van raadsleden, zijn er onder meer vragen van de VVD over het omzeilen van de coronamaatregelen door leden van studentenvereniging Vindicat en over krakers in de Padangstraat. Verder stellen de fracties van SP, D66 en 100% Groningen vragen over de ‘bruggenkwestie’ (de hoogte van de Gerrit Krolbrug en de Paddepoelsterbrug). Het Politiek Vragenuur is om 15.30 uur.

Nachtopvang

De nachtopvang en de aanpak van dak- en thuisloosheid staat later op de agenda van deze Politieke Woensdag. Ter sprake komt de brief van B&W aan de raad met onder meer een overzicht van de coronamaatregelen in de nachtopvang. Nadat eerder hotels zijn gebruikt om de coronamaatregelen te kunnen uitvoeren, huurt de gemeente inmiddels tijdelijk leegstaande woningen van buitenlandse studenten via Stichting Studentenhuisvesting (SSH) in de Oranjewijk. Ook zijn er extra kamers beschikbaar in het Simplon Hotel.

Verder meldt B&W in de brief dat Groningen van het Rijk 1,7 miljoen euro financiële ondersteuning krijgt voor allerlei nieuwe projecten om dakloosheid te voorkomen en om alternatieve woonvormen op te zetten. Zo komen er 2 projecten waarbij inwoners een kamer ter beschikking stellen. ‘Onder de Pannen’ voor mensen in acute nood om te voorkomen dat ze in de opvang komen. en ‘Kamers met aandacht’ speciaal voor jongeren die bijvoorbeeld uit een Jeugdzorginstelling komen. De gemeente wil zich bij het beleid rond opvang laten adviseren door mensen die ervaring hebben met dak- en thuisloosheid.

Warmtetarieven

Ook WarmteStad, het nutsbedrijf van de gemeente en Waterbedrijf Groningen voor duurzame energie staat op de agenda. Daarbij zal het zeker gaan over hogere tarieven van klanten van WarmteStad. Volgens het college is WarmteStad in overleg met woningcorporaties om op de nieuwe warmtetarieven voor 2021 een correctie te kunnen toepassen. “Hierin wordt gezamenlijk gezocht naar een goede balans tussen betaalbaarheid en zekerheid voor klanten en een goed bedrijfsresultaat voor WarmteStad”, aldus B&W.

Tapwater via tuinslang

De sanering en herinrichting van het Kermisexploitantenterrein (KET), een woonwagenterrein aan de Helperwestsingel komt ook aan de orde. Dat kost ruim 3.750.000 euro. “Een forse investering”, vindt het college van B&W. De grond onder het kermisexploitantenterrein is ernstig vervuild, aan het terrein is al decennialang niets gedaan en de meeste woonwagens zijn niet op een goede wijze aangesloten op nutsvoorzieningen zoals water, stroom, gas en riolering.

Het terrein is ernstig verouderd en de oorspronkelijke indeling stamt uit een tijd dat bijna alle bewoners nog reizigers waren die alleen in de winterperiode, wanneer er geen kermissen waren, met een kleine woonwagen op het terrein stonden. Dat is nu anders. De woonwagens zijn groter geworden en de meeste bewoners wonen tegenwoordig permanent op het terrein. Enkele gebruikers zijn niet aangesloten op geschikt stromend water en krijgen tapwater via een tuinslang. “Deze omstandigheden kunnen anno 2020 niet meer en er is dus ook een ernstige noodzaak om tot renovatie over te gaan”, stellen B&W.

Verder bespreken de raadsleden de parkeermaatregelen voor de Indische Buurt en Professorenbuurt-Noord.

Live uitzendingen

De meeste sessies zijn woensdag live te volgen via de website van de gemeenteraad gemeenteraad.groningen.nl.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden