80 nieuwe bomen en 180 struiken vervangen 46 populieren bij Antwerpenweg en Gideonweg

Impressie van toekomstbeeld.
Foto: Gemeente Groningen

In het gebied langs de Antwerpenweg en Gideonweg op bedrijventerrein Zuidoost worden vanaf maandag 26 oktober 46 populieren vervangen door 80 nieuwe bomen en 180 struiken. De werkzaamheden duren ongeveer drie weken, meldt de gemeente.

Uit een gehouden onderzoek van de bomen en de andere beplanting in de omgeving van de kruising Antwerpenweg – Gideonweg kwam volgens de gemeente naar voren dat 46 populieren niet meer veilig op deze plek kunnen blijven staan. De gemeente volgt met deze maatregel het landelijk protocol populieren.

De bomen worden vervangen door onder andere christusdoorns, linden, esdoorns en sparren. Door het aanplanten van struiken en het inzaaien met een bloemenmengsel wordt de biodiversiteit gestimuleerd.

Acht van de bestaande populieren kunnen veilig blijven staan. Ze worden stevig geknot en bieden nestgelegenheid voor spechten, vleermuizen en insecten. Tussen de populieren staan elzen. Met deze elzen blijft de groene aanblik voorlopig zoveel mogelijk gewaarborgd.

Met de nieuwe bomen en met struiken als meidoorns, kersen, rozen en sleedoorn is dit gebied straks aantrekkelijk voor bijen en andere insecten en voor allerlei vogelsoorten. Vleermuizen kunnen terecht in speciale nestkasten en voor de inheemse bijen worden zandwallen aangebracht waar ze holletjes in kunnen maken. Ook wordt een bloemrijk kruidenmengsel ingezaaid waar bijen op af komen.

Op initiatief van Bedrijvenvereniging Zuidoost komt straks ook een bank en een picknicktafel in dit groene gebied. Het netwerk van ondernemers en organisaties op bedrijventerrein Zuidoost draagt de kosten voor dit buitenmeubilair.

De Antwerpenweg blijft tijdens de werkzaamheden steeds open voor verkeer.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden