Tevredenheid over Wmo-zorg opnieuw toegenomen

Foto: CC BY 2.0/Creative Commons/Flickr/ Aqua Mechanical

De tevredenheid over de Wmo-ondersteuning is afgelopen jaar opnieuw toegenomen in Groningen. Dat blijkt uit het jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek (CEO), meldt de gemeente.

In dat onderzoek wordt gekeken naar de kwaliteit van en de toegang tot ondersteuning en het contact met de gemeente. Volgens 85 procent van de respondenten past de ondersteuning bij de hulpvraag en is de kwaliteit van de ondersteuning goed. Rond de 80 procent geeft aan dat er tijdens het keukentafelgesprek goed naar hen geluisterd werd, dat de hulpvraag serieus genomen werd en dat er samen naar een oplossing is gezocht.

Het cliëntervaringsonderzoek bestaat uit tien vragen die elke gemeente aan haar inwoners stelt. Daarnaast is een aantal verdiepende vragen gesteld, onder andere over de reden waarom men contact opnam met de gemeente, de ervaringen bij het keukentafelgesprek en over het effect van de ondersteuning.

Wethouder Inge Jongman stelt op basis van het onderzoek: ‘wij zijn zeer tevreden met de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek over 2018. Veel mensen die ondersteuning krijgen vanuit de Wmo zijn tevreden over de kwaliteit, de toegang en het contact. En opnieuw is het percentage inwoners gestegen, dat dankzij deze ondersteuning in staat is zich beter te redden en deel te nemen aan de samenleving. En dat is een groot goed.’

Jaarlijks publiceren alle gemeenten de resultaten van het onderzoek op www.waarstaatjegemeente.nl De Groningse tevredenheid ligt op bijna alle vlakken in de buurt van of boven het landelijke gemiddelde. In totaal vulden 2.541 cliënten het onderzoek in.

dsonderzoek bekend

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden