UMCG start met een nieuwe behandelmethode voor hersentumoren

Foto: You Tube/Beeldcitaat {UMCG}

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) kan patiënten met hersentumoren voortaan ook behandelen met protonentherapie.

Zorginstituut Nederland (ZiN) heeft het landelijk indicatieprotocol protonentherapie voor patiënten met hersentumoren vastgesteld. Dit houdt in dat er voldoende wetenschappelijk bewijs is dat bestraling met protonen meerwaarde heeft ten opzichte van bestraling met fotonen. Dat is de bestralingstechniek die op dit moment het meest in Nederland wordt toegepast.

Tot nu toe werden alleen patiënten met borstkanker, hoofdhals-kanker en kinderen behandeld met protonentherapie. Hans Langendijk, hoofd Protonentherapiecentrum van het UMCG: “Protonentherapie biedt zowel op korte als op lange termijn voordelen voor de patiënt.”

Radiotherapie met behulp van protonen is een innovatieve bestralingstechniek die ten opzichte van de standaard bestraling met fotonen minder schade aan omringende weefsels tot gevolg heeft. Dergelijke schade doet zich vaak pas op langere termijn voor en kan zeer grote gevolgen hebben voor de kwaliteit van leven van de patiënt.

Tot voor kort was in Nederland de bestralingstherapie met fotonen de enige bestralingsmogelijkheid voor patiënten met hersentumoren.

Voorkomen complicaties lange termijn

Niet alle patiënten met een hersentumor komen in aanmerking voor protonentherapie. Een behandeling met protonentherapie kan bij deze patiëntgroep vooral complicaties op de lange termijn voorkomen. Denk hierbij aan problemen met het geheugen en concentratiestoornissen die vaak pas vijf tot tien jaar na de behandeling optreden.

Hierdoor komen alleen patiënten met een hersentumor en een gunstige prognose, zoals vaak het geval is bij langzaam groeiende hersentumoren, in aanmerking voor deze vorm van radiotherapie.

Direct uitsluitsel meerwaarde protonenbehandeling patiënt

Voor iedere individuele patiënt zal moeten worden beoordeeld of protonentherapie de meest geschikte vorm van radiotherapie is in vergelijking met andere optimale bestralingstechnieken.

Het vastgestelde indicatieprotocol schept de nu mogelijkheid voor radiotherapeut-oncologen om patiënten met hersentumoren uit heel Nederland door te verwijzen naar een van de drie protonencentra in Nederland, waaronder die in het UMCG.

Protonentherapiecentrum Groningen

Het Protonentherapiecentrum Groningen opende in juni 2018 als eerste van Nederland haar deuren. Sinds de ingebruikname van het centrum zijn er al meer dan tweehonderd patiënten behandeld met protonentherapie.

De komende jaren gaat het UMCG Protonentherapiecentrum gefaseerd meer patiënten behandelen door voor steeds meer kankersoorten protonentherapie aan te bieden. Uiteindelijk kan het centrum jaarlijks maximaal 600 patiënten behandelen.

In heel Nederland komt de totale capaciteit van protonencentra op maximaal 1600 te behandelen patiënten per jaar.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden