UMCG start met muziektherapie voor te vroeg geboren baby’s

Foto: Publiek Domein

De afdeling van het UMCG begint met muziektherapie bij de Intensive Care voor zieke pasgeboren baby’s.

De therapie is om na te gaan welk effect er is op de zeer kwetsbare pasgeborenen en of dit bijdraagt hun stress te verminderen. Deze stress kan levenslang grote gevolgen hebben voor hun ontwikkeling.

Het UMCG is naar eigen zeggen het eerste ziekenhuis in Nederland dat muziektherapie toepast bij neonatologie. Het UMCG werkt hierin samen met de opleiding en het lectoraat voor muziektherapie van ArtEZ, de hogeschool voor de kunsten Arnhem, Enschede en Zwolle.

Jaarlijks zijn er ruim 500 pasgeboren kinderen op de intensive care van de neonatologie. Dit is een zeer kwetsbare groep patiënten, vaak ernstig ziek, veel te vroeg geboren, met een geboortegewicht rond 500 tot 1000 gram.

Soms hebben zij ernstige complicaties door bijvoorbeeld zuurstofgebrek of infecties. Belangrijke organen zoals de hersenen zijn nog onrijp en kunnen door stress en pijn beschadigd raken. Dit heeft dan levenslang grote gevolgen voor hun ontwikkeling. Ongeveer de helft van de te vroeg geboren kinderen ontwikkelt zich minder goed wat betreft motoriek, gedrag en verstandelijk functioneren.

Muziektherapie

Muziektherapie is een nieuwe ontwikkeling die gunstige effecten laat zien bij de behandeling van bijvoorbeeld dementie en verschillende psychiatrische aandoeningen. Er zijn aanwijzingen dat live muziektherapie gunstig is voor zieke pasgeborenen. Het UMCG wil het in samenspraak met de ouders op verschillende manieren aanbieden aan de kinderen.

Het kan via een slaginstrument waarbij met ritme hartslag en ademhaling van de baby gevolgd wordt om deze te stabiliseren, wat minder stress geeft. Daarnaast met een ‘ocean-bord’, waarbij geluiden zoals het kind die in de baarmoeder hoort, worden nagebootst. Ook kan de muziektherapie bestaan uit slaapliedjes  zingen en begeleiding met de gitaar, om te proberen om daarmee de baby wat rustiger te krijgen.

Stress verminderen

Het doel is om door de live-muziektherapie stress en pijn bij deze kwetsbare en allerkleinste patiënten te verminderen. De muziektherapeut kan de vorm en inhoud van de therapie direct aanpassen op basis van de reacties van het kind op dat moment. Doordat ook de ouders actief bij de therapie worden betrokken, kan mogelijk ook hun stress verminderen.

Effect op kind, ouders en behandelteam

In de komende 2 jaar wil het UMCG nagaan welke kinderen het meest baat hebben bij muziektherapie, of er effecten op korte termijn zijn over stresssignalen en neurologische ontwikkeling en of er gunstige effecten zijn bij de ouders over stressreductie. Tenslotte wordt ook gekeken naar het effect op het verpleegkundig en medisch team.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen