Uitbreiding inspecties van gebouwen in aardbevingsgebied

Foto: CC BY-SA 3.0/Wikipedia Commons/ Hardscarf

Het kabinet heeft vrijdag 7 juli ingestemd met een addendum (toevoeging) op het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2017-2021. Hierin zijn nieuwe afspraken vastgelegd rondom een aantal onderwerpen, zoals de inspectie en versterking van woningen en andere gebouwen.

Ook de colleges van B&W van de twaalf gemeenten en het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen hebben ingestemd met het addendum.

In de komende maanden worden de inspecties van zorgpanden uitgebreid en kerken geïnspecteerd. Hierbij wordt een alternatieve beoordelingsmethode getest, die mogelijk sneller is dan de huidige beoordelingsmethode, aldus Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders.

Inspecties zorgpanden uitgebreid

Naast woningen moeten ook andere gebouwen worden onderzocht. Zo breidt NCG binnenkort de inspecties van zorgpanden verder uit. Het gaat om ongeveer 70 zorggebouwen, waarbij de NCG onder andere verpleeghuizen, verzorgingshuizen, woongemeenschappen en dagbestedingen op het gebied van verpleging en verzorging, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg gaat inspecteren. Deze gebouwen staan in de kern van het aardbevingsgebied en in Bedum, Siddeburen en Delfzijl. In de loop van 2018 moet duidelijk zijn of deze gebouwen voldoende aardbevingsbestendig zijn.

Ondertussen werken zorginstellingen, gemeenten, de provincie, zorgvastgoedorganisaties en zorgverzekeraars samen aan een visie op zorg in de toekomst. Deze visie moet antwoord geven op de vraag hoe de zorg in de aardbevingsregio er in de toekomst uitziet. Met deze visie en de uitkomsten van de inspecties kan een versterkingsplan voor het zorgvastgoed ontstaan met oog voor de toekomst.

Onderzoeken alternatieve beoordelingsmethode

In de tweede helft van 2017 start NCG een onderzoek naar de toepassing van een alternatieve beoordelingsmethode om te beoordelen of gebouwen bestand zijn tegen aardbevingen. Het gaat om een beoordelingsmethode van de Italiaanse professor Calvi. Eerder onderzoek van professor Calvi bij een aantal kerken in het aardbevingsgebied heeft de verwachting gewekt dat met zijn methode sneller kan worden bepaald of versterking van een gebouw nodig is.

Om de beoordelingsmethode te testen, gaat NCG ongeveer 52 kerken in de kern van het aardbevingsgebied met deze methode onderzoeken. Zo hoopt NCG inzicht te krijgen in de geschiktheid van de methode voor andere gebouwen. De inspecties van kerken heeft geen gevolgen voor het tempo van inspecties van woningen. Aangezien met een alternatieve methode wordt gewerkt, voeren andere inspectiebureaus het werk uit.

Inspecties

In vijf jaar tijd gaat NCG alle 23.500 panden in de kern van het aardbevingsgebied inspecteren. Hiervan vinden 5.000 inspecties plaats in 2017. In 2016 zijn in Appingedam, Loppersum, Overschild, ’t Zandt en Ten Post woningen geïnspecteerd. Eind 2016 werd bekend dat deze woningen niet aan de norm voor aardbevingsbestendig bouwen voldoen en versterkt moeten worden. In het najaar starten de eerste versterkingswerkzaamheden in Appingedam.

Eind 2016 en begin 2017 is het inspectiegebied uitgebreid met Uithuizen, Zandeweer, Kantens, Delfzijl-Noord, Middelstum, Stedum, Winneweer, Lellens, Ten Boer, Woltersum, Slochteren en Schildwolde. Later in het jaar wordt daar Holwierde nog aan toegevoegd.

Per 1 juli wordt de nieuwe NPR voor het gehele aardbevingsgebied van toepassing verklaard voor het inspectie- en engineeringsprogramma (versterkingsprogramma) en nieuwbouw. Dit betekent dat de NPR 9998:2017 geldt voor het inspectie – en engineeringsprogramma voor de tweede helft van 2017.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden