Debat over conflict winkelcentrum Paddepoel

Foto: De Redactie

Het conflict bij winkelcentrum Paddepoel staat op initiatief van CDA, SP en PvdA op de agenda van de gemeenteraad vandaag. Eerder vandaag is er een extra vergadering van de commissie Financiën en Veiligheid over de aanpak van het stadhuis en de bed-, bad- en broodvoorziening in Groningen.

Raadzaal

Het stadhuis, het monumentale pand moet worden aangepakt vanwege uitbreiding van het aantal Groningse raadsleden na de volgende gemeenteraadsverkiezingen, noodzakelijk onderhoud en verduurzaming. De raad bespreekt twee opties: behoud van de raadzaal op de begane grond, wat de voorkeur van de raad heeft, of verhuizing van de raadzaal naar de derde verdieping van het stadhuis. Deze optie kost 15,5 miljoen euro. Op de begane grond blijven kost 14,1 miljoen euro omdat er kosten zijn voor onder meer onderhoud, verduurzaming en restauratie.

Bed-, bad- en broodvoorziening

Ook gaat het over de antwoorden op vragen van VVD, CDA en Stadspartij over de bed-, bad- en broodvoorziening in Groningen. De gemeente betaalt deze opvang. Volgens de drie politieke partijen heeft het college nog steeds geen antwoord gegeven op de vraag: “Waarom kunnen deze mensen niet in een Rijksvoorziening verblijven?” Wethouder Ton Schroor (D66) heeft tijdens een eerdere raadsvergadering verzekerd dat dat niet kan. De fracties vinden het onduidelijk waar deze zekerheid op is gebaseerd.

Paddepoel

De raadsvergadering, waar alle 39 raadsleden bij aanwezig zijn, begint om 16.30 uur met een zogeheten interpellatiedebat, een debat over een actueel onderwerp.

CDA, SP en PvdA willen het hebben over het conflict bij winkelcentrum Paddepoel. Daar krijgen ondernemers boetes als ze niet op zondag open zijn. Er is bemiddeld maar volgens de drie fracties dreigt het conflict te escaleren. Zij willen een eind aan het conflict en de boetes en vinden dat er een winkeliersvereniging moet komen om de verhouding in het winkelcentrum te normaliseren.

“Daarin kan democratisch en zonder dwang worden besloten over een gezamenlijk winkeltijdenregime”, aldus René Bolle (fractievoorzitter CDA), Mechteld van Duin (SP) en Jan Pieter Loopstra (PvdA).

Online burgerdossier

Vervolgens buigt de raad zich over het initiatiefvoorstel ‘Eigen regie – eigen dossier’ van D66-raadslid Wieke Paulusma. Zij wil met een pilot onderzoeken of het de zelfredzaamheid bevordert als bewoners toegang hebben tot bepaalde gegevens die de gemeente Groningen over hen bewaart. Daarnaast wil dit raadslid onder meer weten of zo’n persoonlijk online burgerdossier de tevredenheid van de bewoners over de dienstverlening bevordert. Het college van B&W heeft al gezegd positief tegenover zo’n proef te staan.

Amendement

Vervolgens komt er nog een aantal zogeheten 1-minuutinterventies aan de orde. Dat zijn onderwerpen waarover eerder in de raadscommissies al uitgebreid is gedebatteerd, maar waarover één of meer fracties in de raadsvergadering nog kort iets willen zeggen, om bijvoorbeeld een motie of amendement over het onderwerp in stemming te brengen. Met een motie kan de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders (B&W) verzoeken een opdracht uit te voeren en met een amendement kunnen fracties raadsvoorstellen van B&W wijzigen. Daar is dan wel een meerderheid in de gemeenteraad voor nodig.

Uitvaartcentrum Hoendiep

Eén 1-minuutinterventie gaat over hondenbelasting. Fractievoorzitter 100% Groningen Marjet Woldhuis had hierover het college vragen gesteld. Zij vindt het onterecht dat de opbrengst van de hondenbelasting voor een groot deel niet ten goede komt aan het hondenbeleid.

Verder komt het inrichtingsplan voor de A-straat, Brugstraat en Munnekeholm aan de orde. Gemotoriseerd vervoer wordt verminderd en voetgangers en fietsers krijgen de ruimte.

De andere 1-minuutinterventies gaan over het bestemmingsplan voor het Uitvaartcentrum Hoendiep, het Groninger Forum, Martiniplaza, het Stadspark, een onderzoek rond het VN-verdrag over mensen met beperking en het onderzoek naar de verzelfstandiging van De Oosterpoort en de Stadsschouwburg.

De commissievergadering begint om 13.00 uur en is in de oude raadzaal. De raadsvergadering begint om 16.30 uur in de nieuwe raadzaal van het stadhuis op de Grote Markt. Deze twee vergaderingen zijn openbaar en voor iedereen vrij toegankelijk. Ze zijn ook online live te volgen en later terug te zien via groningen.raadsinformatie.nl.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden