Voorkeur voor investeringsscenario ‘Toegangspoort van het Noorden’

Foto: Google Maps

Een ruime meerderheid van de mensen stemt voor het scenario ‘Toegangspoort van het Noorden’, oftewel investeren in de toekomst van Groningen Airport Eelde.

Dit blijkt uit de online publieksconsultatie over de toekomst van Groningen Airport Eelde’, die maandagvond sloot.

In totaal zijn er 2597 reacties binnengekomen op de drie toekomstscenario’s voor de luchthaven op www.toekomstgroningenairporteelde.nl.

Van de 2597 mensen gaven maar 2243 (86%) mensen hun voorkeur aan het scenario ‘Toegangspoort van het Noorden’. Vakantievluchten’ kreeg 142 (5%) voorkeuren en 212 (8%) mensen gaven het scenario ‘Klein Vliegveld’ de voorkeur.

In een maand tijd ontving www.toekomstgroningenairporteelde.nl 70.000 pageviews. De reacties kwamen uit heel Noord-Nederland, waarvan het grootste gedeelte uit de nabije omgeving van de luchthaven. Veel mensen gaven niet alleen een voorkeur voor een van de scenario’s, maar motiveerden ook hun voorkeur.

Argumenten

 ‘Toegangspoort van het Noorden’:

1. Investeren in de luchthaven is goed voor het Noorden;
2. Gemak van een luchthaven nabij.

 ‘Klein vliegveld’ en ‘vakantievluchten’:

1. Terughoudendheid over investeringen zonder garanties op succes;
2. Bezwaren tegen milieudruk en geluidsoverlast van vliegverkeer.

In de categorie ‘Klein vliegveld’ geven meerdere mensen aan dat het volledig sluiten van de luchthaven hun voorkeur heeft boven het scenario ‘Klein vliegveld’.

De publieksconsultatie vormt een onderdeel van de toekomstverkenning Groningen Airport Eelde die momenteel wordt uitgevoerd door de aandeelhouders provincies Drenthe en Groningen en gemeenten Groningen, Assen en Tynaarlo.

De aanleiding voor de publieksconsultatie was, dat Groningen Airport Eelde NV in zijn huidige vorm verlies draait. Hierom hebben de vijf aandeelhouders (provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Groningen, Assen en Tynaarlo) externe deskundigen gevraagd een toekomstverkenning te doen. Hieruit zijn de 3 mogelijke toekomstscenario’s voor de luchthaven naar voren gekomen.

Toekomstbesluit

De bedoeling is dat er medio december een toekomstbesluit genomen gaat worden over de luchthaven in de Provinciale Staten van Drenthe en Groningen en de gemeenteraden van Groningen, Assen en Tynaarlo.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden