Natuurgebied De Onlanden krijgt extra waterberging

Foto: CC BY-SA 3.0/Wikipedia Commons/ Wutsje

In natuurgebied De Onlanden wordt een extra waterberging aangelegd. Dat heeft Waterschap Noorderzijlvest bekendgemaakt. Daarmee wordt de regio beschermd in de toekomst tegen mogelijke overstromingen.

Het afgelopen half jaar is onderzocht in welke gebieden in en rondom De Onlanden extra waterberging mogelijk en financieel haalbaar is. De Onlanden heeft twee gelijkwaardige hoofdfuncties: natuur en waterberging.

Tijdelijk vasthouden bij extreme hoeveelheid neerslag

Het gebied De Onlanden heeft op dit moment ook al de functie om water op te vangen als dat nodig is. “Om in de toekomst voorbereid te zijn op hevige en langdurige regenval, willen we tijdelijk meer water kunnen bergen bij extreme situaties”, aldus Waterschap Noorderzijlvest. “Inwoners uit de regio beschermen we zo tegen mogelijke overstromingen. Het water kan dan tijdelijk (een aantal dagen) vastgehouden worden, voordat het water weer afgevoerd wordt naar zee”.

Water in De Onlanden opvangen, daarna ook elders

Voor de kortere termijn is er dus voor gekozen om bij heftige neerslag, het water in De Onlanden op te vangen. Daarnaast is afgesproken om voor de langere termijn gezamenlijk een aanpak met meer integrale oplossingen voor het hele beekdal te ontwikkelen. Het waterschap neemt hiervoor het initiatief.

Niet alleen wateroverlast, maar bijvoorbeeld ook droogte is een gevolg van klimaatverandering. In de beekdalen kan wellicht structureel meer water worden vasthouden. Onderzocht wordt hoe de waterbergingsopgave kan samengaan met al geplande natuurontwikkelingen in het hele
beekdalsysteem van het Peizerdiep, waaronder ook het Fochteloërveen.

Uit onderzoek is echter gebleken dat het creëren van die extra waterbergingen buiten De Onlanden, hoge kosten met zich meebrengt. Omdat hiervoor geen financiële dekking op de korte termijn is, is ervoor gekozen om bij heftige neerslag, het extra water in De Onlanden zelf op te vangen. De extra bergruimte moet uiterlijk 1 januari 2025 klaar zijn voor gebruik.

Kwetsbare natuur beschermen

De Onlanden heeft behalve de functie van waterbergingsgebied ook de functie van natuur. “In sommige delen van De Onlanden is het niet wenselijk dat de natuur water uit de omgeving opvangt, bijvoorbeeld bij de trilvenen. Het water uit omliggende landbouwgebieden is namelijk rijker aan voedingsstoffen. Deze delen willen we zo lang mogelijk ontzien”. Daarom wordt de mogelijkheid onderzocht om bij hoogwater met compartimenten te werken. Dat houdt in dat het water eerst wordt opgevangen in de minst kwetsbare delen. En alleen als het echt niet anders kan, in het deel met de meer kwetsbare natuur.

In de milieueffectrapportage wordt onderzocht wat de effecten van deze maatregel zijn.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden