Groningers in oktober bijeen om einde gaswinning te markeren

jul 11 , 11:05 Nieuws
gaswinning
Groningers kunnen op zaterdag 5 oktober vieren of gedenken dat de gaswinning die zoveel ellende heeft aangericht is gestopt. Dat markeringsmoment krijgt als motto ‘Vanuit hier’, maakte gedeputeerde Susan Top (Mijnbouw) bekend in een vergadering van Provinciale Staten.
Op de manifestatie is ruimte voor muziek, sport, theater en andere activiteiten. De kosten van ruim 1 miljoen euro worden (vooralsnog) gedeeld door het Rijk en de provincie. Belangrijk doel van het provinciebestuur is het gemeenschapsgevoel in en rond het aardbevingsgebied te bevorderen, niet zozeer met een feestje als wel met een dag van solidariteit.
“Wat ons is overgekomen is ongekend en uniek, tienduizenden Groningers werden geconfronteerd met scheuren in hun huizen, duizenden moesten verhuizen. De stress die dat met zich meebrengt, is nauwelijks te meten, al tien jaar lang”, aldus Top, oud-secretaris van het Groninger Gasberaad.
“Nog niet zo lang geleden geloofde geen Groninger dat de winning zou worden stopgezet, maar inmiddels zijn we voorzichtig begonnen met een nieuw begin”, zei de gedeputeerde. “Sommigen zijn teruggekeerd naar hun woningen en willen de draad weer oppakken. Anderen moeten nog verhuizen of weten nog niet waar ze aan toe zijn. Nu markeren we waar we staan, wat er is bereikt. Het is ook mooi ze een keer iets te geven.” Er is op 5 oktober ook ruimte voor eigen initiatieven van inwoners. Vervoer kan worden geregeld.
Het CDA vroeg zich af of Groningers wel zitten te wachten op zo’n evenement “als ze nog midden in de sores zitten”. Top pareerde dat “de manifestatie is bedoeld voor alle Groningers, maar wie nog moe en murw is, hoeft niet. Voor de een is het een feestje, voor de ander een herdenking of hart onder de riem. De sociale cohesie staat enorm onder druk in de dorpen en wijken. Vanuit hier bouwen we zoiets als de Dag van de Groninger.”
De provinciale reservering van 5,4 ton is nogal hoog, klaagde het CDA verder. De partij vindt dat het Rijk voor alle kosten zou moeten opdraaien, maar kreeg geen steun van andere partijen. Gedeputeerde Top zei goede hoop te hebben dat de nieuwe staatssecretaris Eddie van Marum (Herstel Groningen, BBB) de rijksbijdrage verhoogt. Maar ze kan nog niets garanderen.