Algemeen bestuur Noorderzijlvest roept op tot coalitie met brede steun

mrt 30 2023, 12:55 Nieuws
nieuw bestuur foto 1 waterschap noorderzijlvest
Het nieuwe algemene bestuur van waterschap Noorderzijlvest werd tijdens een eerste vergadering woensdag beëdigd door dijkgraaf Roeland van der Schaaf. Alle fracties riepen in de daarop volgende duidingsdebat op voor een coalitie met brede steun.
Water Natuurlijk is de grootste fractie binnen het nieuwe bestuur. Elze Reitsema van Water Natuurlijk benoemde de zorg die met name jonge kiezers hebben over de toekomst. Voor de grootste fractie blijven klimaat, schoon water en duurzaamheid en een sterkere inzet voor biodiversiteit speerpunten. Water Natuurlijk vindt het belangrijk dat de koers van de afgelopen vier jaar wordt doorgezet met nóg meer nadruk op samenwerking in de regio.
Fractievoorzitter Henk Emmens van de BBB gaf aan dat het waterschap scherp aan de wind moet gaan zeilen in een periode van financiële onzekerheid. Met een open en transparante politiek en de blik op de kerntaken voor veilig, schoon en voldoende water “komen we daaruit”, aldus Emmens.
De PvdA wees op de stevige basis die gelegd is in de afgelopen bestuursperiode. Fractievoorzitter Janny Gerda de Jonge gaf aan te willen doorzetten op de ingeslagen weg met extra inzet op waterkwaliteit en biodiversiteit. Ook wees zij op de noodzaak om inwoners nóg nadrukkelijker bij het werk van het waterschap te betrekken, zeker ook de inwoners in de stedelijke gebieden.
Nieuwkomer Ale ten Cate van de fractie Student en Water betoogde dat hij met zijn achterban er zin in heeft om in het bestuur te laten merken hoe zijn generatie nadenkt over thema’s die er voor hen toe doen: klimaat, duurzaamheid, natuur en het belang van water in de omgeving.
Ook de overige fracties benoemden hun standpunten tijdens de vergadering. Cora-Yfke Sikkema start deze donderdag met de informatiefase voor de vorming van een nieuwe coalitie.