Subsidie voor vier sociale fondsen om meedoen mogelijk te maken

Foto: De Redactie

Stichting Leergeld, Kledingbank Maxima, Voedselbanken Groningen en Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen ontvangen subsidie van de provincie Groningen. De vier sociale fondsen ondersteunen verschillende instellingen die ervoor zorgen dat inwoners mee kunnen doen en gelijke kansen krijgen, aldus de provincie.

Vier fondsen

Stichting Leergeld

Zij ontvangen een subsidie van 90.000 euro voor de logistieke ondersteuning van de Groninger Stichtingen Leergeld. Stichting Leergeld biedt kinderen die opgroeien in armoede de kans om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. De Stichtingen Leergeld bereiken circa 16.000 kinderen per jaar.

Kledingbank Maxima

Zij ontvangen een subsidie van 11.000 euro voor logistieke ondersteuning van de Groninger kledingbanken. Bij de Groninger kledingbanken kunnen mensen met een laag inkomen twee keer per jaar gratis kleding uitzoeken. Jaarlijks worden circa 16.000 volwassenen en kinderen geholpen. Er werken 250 vrijwilligers, voor veel van hen is dit een opstap naar betaald werk.

Voedselbanken Groningen

Zij ontvangen een subsidie van 30.000 euro voor logistieke ondersteuning van de Groninger voedselbanken. De voedselbanken zorgen ervoor dat mensen met een laag inkomen van voedselpakketten worden voorzien. Wekelijks worden ongeveer 2.750 huishoudens voorzien van onder andere gezond voedsel.

Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen

Zij ontvangen een subsidie van 35.000 euro voor logistieke ondersteuning. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen betaalt de contributie/lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek – of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus. Men verwacht dit jaar 3.800 aanvragen te kunnen honoreren.

Preventie en duurzame oplossingen

De provincie Groningen vindt dat alle inwoners mee moeten kunnen doen, zichzelf kunnen zijn en zich welkom voelen in de provincie. De lijn van het provinciale sociaal beleid is preventie, het vinden van duurzame oplossingen en kennisdeling. Maar voor vandaag en morgen is dat onvoldoende. Daarom ondersteunt de provincie ook de komende vier jaar de betreffende fondsen. De subsidies zijn voornamelijk bedoeld voor logistieke- en bureaukosten.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden