Onderzoek naar mogelijke verbreding Luchtapp

Foto: Provincie Groningen

De provincie Groningen laat onderzoeken of de luchtapp die gebruikt is rondom verder ontwikkeld en breder ingezet kan worden.

De app en het meetnet rond Oosterhorn waren onderdeel van een proef, dat in juni 2018 startte. Daaraan deden veertig omwonenden en vier bedrijven mee. De Luchtapp is nu geëvalueerd en de uitkomst daarvan is dat de app zorgt voor beter inzicht in geurhinder, meldt de provincie. Vooral omwonenden waarderen deze vorm van monitoring.

Luchtapp en Meetnet

Er is gestart met de Luchtapp om geurhinder te verminderen en een goed beeld krijgen van de overlast die mensen ervaren en eventuele gezondheidsrisico’s. Daarnaast is een Meetnet geïnstalleerd om de luchtkwaliteit in en rond het industriegebied Oosterhorn te meten. Die metingen zijn zichtbaar in de Luchtapp en dus voor alle pilot deelnemers toegankelijk.

Wel goede monitoring, geen communicatie instrument

De evaluatie liet zien dan de Luchtapp een interessant monitoringsinstrument is. De app zorgt wél voor meer inzicht, maar niet voor betere communicatie tussen bedrijven en omwonenden. Bedrijven zien weinig meerwaarde in de Luchtapp. Omwonenden zien juist graag dat de Luchtapp uitgebreid wordt naar alle omliggende bedrijven.

Daarnaast willen ze dat de Luchtapp aangevuld wordt met andere hinderaspecten en dat je via de app ook formele klachten kunt indienen. Het meetnet wordt ook geëvalueerd. De resultaten hiervan verwachten we dit voorjaar.

Pilot verlengd

Op 1 januari 2020 zouden de pilot Luchtapp en Meetnet aanvankelijk stoppen. De evaluatie van de Luchtapp geeft aanleiding om naar een vervolg te kijken. Gedeputeerde Tjeerd van Dekken van de provincie Groningen heeft daarom opdracht gegeven voor een verkenning: is het haalbaar en wenselijk om de Luchtapp te verbreden naar een app waarin je meerdere soorten milieuhinder kunt melden, ook formele klachten kunt indienen en waarin alle bedrijven meedoen? Om de verkenning te kunnen doen, zijn de huidige Luchtapp en Meetnet verlengd tot 1 juli 2020.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden