Noorderzijlvest bereidt reparatie lekke persleiding Bornholmstraat voor

Foto: Waterschap Noorderzijlvest

Aan de Bornholmstraat in Groningen is een aansluiting van het gemeentelijk riool op de hoofdpersleiding voor het transport van afvalwater naar de rioolwateringszuiveringinstallatie in Garmerwolde lek. Dit lek is vorige week geconstateerd door het waterschap.

De situatie is sindsdien stabiel en onder controle. Het waterschap heeft de afgelopen week de bouwkuip ontgraven. Er lekken geen grote hoeveelheden afvalwater uit. Het afvalwater dat lekt, wordt weggepompt en komt niet in oppervlaktewater terecht.

Het waterschap werkt momenteel aan het in kaart brengen van reparatiescenario’s. Het is belangrijk om in al die scenario’s na te denken over mogelijke effecten op de omgeving en de mate van mogelijke overlast. Daarom heeft het waterschap overleg met Veiligheidsregio Groningen.

Het waterschap verwacht dat de reparatie in de komende weken plaats kan vinden. Bij voorkeur moet dat bij droog weer gebeuren. Een exact tijdpad is momenteel nog niet bekend.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden