Hackathon ‘Beat the System’ in Biotoop

Foto: Publiek Domein

In de Biotoop in Haren wordt vrijdag 6 september de Hackathon ‘Beat the System’ georganiseerd door Welkom in de Buurt. Twaalf uur lang wordt de denkkracht van een divers gezelschap gebundeld.

Een hackathon is een evenement waarbij mensen in teams samenkomen om een probleem op te lossen in korte tijd. Ze bedenken creatieve oplossingen voor alledaagse problemen.

Doel

Het doel van de hackaton is het kraken van een aantal complexe, maatschappelijke vraagstukken en komen tot innovatieve oplossingen. De oplossingen moeten bijdragen aan de beweging van uitstroom en integratie van mensen die vanuit ‘Beschermd Wonen & Opvang’ weer zelfstandig gaan wonen in de wijk.

In de provincie wordt hard gewerkt om de beweging van uitstroom van mensen uit een beschermde woonvorm op gang te brengen, en tegelijkertijd een betere basis te leggen voor integratie. Het doel is dat zij, net als ieder ander, fijn kunnen wonen, zich welkom voelen in de buurt en hun leven kunnen invullen zoals zij dit willen.

Er worden al mooie stappen gezet, maar volgens Welkom in de Buurt zijn er binnen de provincie een aantal thema’s waarvoor externe denkkracht gewenst is. Hiervoor is de hackaton bedoeld.

Meedenkers gezocht

Betrokken burgers die graag meedenken over complexe maatschappelijke vraagstukken, en hun denkkracht willen inzetten om hun medemens te helpen kunnen zich aanmelden via het online aanmeldformulier op de website www.welkomindebuurt.gr

Welkom in de Buurt

Welkom in de Buurt is een project dat innovatie binnen de provincie Groningen stimuleert op het gebied van Beschermd Wonen en Opvang. Door het ontwikkelen én ondersteunen van initiatieven, willen zij hiermee de kans vergroten dat mensen vanuit Beschermd Wonen & Opvang op een geslaagde manier kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Welkom in de Buurt wordt in opdracht van de Groninger gemeenten uitgevoerd door Buro Bries.

Hackathon ‘Beat the System’ duurt van 9.00 uur tot 21.00 uur.

Reacties

0