Provincie Groningen investeert meer in cultuur

Foto:

De provincie Groningen investeert de komende vier jaar ruim 500.000 euro jaarlijks extra in cultuur.

Dat staat in de op dinsdag 9 juli vastgestelde concept ‘kadernota cultuur 2021-2028. Wij zijn cultuur’ door Gedeputeerde Staten.

De belangrijkste onderdelen van de nota zijn intensivering van de samenwerking met de Groninger gemeenten op cultuurgebied door gezamenlijk vorm te geven aan het cultuurbeleid. Daarnaast willen Gedeputeerde Staten minder bureaucratie en de culturele infrastructuur versterken door een betere verbinding tussen stad en regio.

Uitgangspunten

De uitgangspunten van het cultuurbeleid zijn:

  • Cultuur voor iedereen;
  • Stimuleren van een bruisend en vernieuwend aanbod in Stad en Ommeland;
  • Ontwikkeling, behoud en versterking van de kwaliteit van het erfgoed, landschap en leefomgeving;
  • Samenwerking.

Gedeputeerde Mirjam Wulfse geeft aan dat het beleid voor 8 jaar gaat gelden, er meer samengewerkt gaat worden en dat er meer geld voor cultuur beschikbaar is. “Na 10 jaar kunnen we eindelijk de subsidies weer indexeren en dat is echt nodig als we de basis in stand willen houden en versterken.”

De inspraakperiode loopt van 10 juli tot en met 25 augustus.

Het definitieve beleidskader wordt 13 november in de Staten vastgesteld waarna instellingen een subsidieaanvraag voor de nieuwe cultuurnotaperiode kunnen indienen.

Reacties

0