Zeventig miljoen euro bijdrage voor aardbevingsgebied

Foto: Google Maps

Het bestuur van Nationaal Programma Groningen (NPG) stelt een bijdrage van 70 miljoen euro beschikbaar voor 38 plannen van gemeenten in het aardbevingsgebied en de provincie Groningen.

De aanvragen lopen uiteen van stads- en dorpsvernieuwingsprojecten en verduurzaming van de gebouwde omgeving tot investeringen van de regio op het gebied van innovatieve mobiliteit en natuurinclusieve landbouw, kunnen van start.

Voor de zeven gemeenten en de provincie is dit jaar maximaal 15 miljoen euro beschikbaar, in totaal 120 miljoen. Daarvan wordt nu bijna 70 miljoen toegekend.

De gemeenten die van start kunnen met hun plannen zijn Appingedam, Delfzijl, Groningen, Het Hogeland en Loppersum. De gemeenten Midden-Groningen dient in juni projecten in, de gemeente Oldambt later dit jaar.

Ingediende projecten gemeenten

  • De gemeente Groningen zet in op dorpsvernieuwing, een integrale aanpak in nauwesamenwerking met de inwoners uit het gebied. Twee concrete voorbeelden van projecten zijn het dorpsbudget in Woltersum waarmee de gemeente laagdrempelig initiatieven voor dorpsvernieuwing wil faciliteren en het dorpshart in Ten Post waar een clustering van voorzieningen wordt gerealiseerd.
  • Appingedam heeft in de Stadsvisie de urgente opgaven aangegeven en per thema projecten benoemd. De thema’s zijn: ontwikkellocaties, duurzaamheid, centrumontwikkeling, onderwijs & jeugd, economie, leefbaarheid en infrastructuur. Voorbeelden zijn de inrichting van het terrein rond de scholencampus, gebiedsontwikkeling Eendracht en het veilig maken van de oversteek van de Woldweg tussen Opwierde en Oling.
  • Eén van de projecten van de gemeente Het Hogeland is de ontwikkeling van de centrumplannen voor Bedum, Winsum, Uithuizen en Uithuizermeeden. Het doel is om economisch sterke, aantrekkelijke, compacte en levendige winkelcentra te creëren in combinatie met zorg en/of culturele voorzieningen.
  • De gemeente Loppersum heeft een aanvraag ingediend voor een demowoning duurzaamheid in Middelstum. In deze woning staan kennisoverdracht over duurzaamheid, systemen en gasloos bouwen centraal. Na afronding van dit project is een pand in het karakteristieke gebied van Middelstum versterkt, verduurzaamd en herbestemd. Ook heeft de gemeente een aanvraag gedaan voor dorpsinitiatieven zoals een beweegpark bij Leermens.
  • De gemeente Delfzijl gaat aan de slag met gebiedsontwikkeling Centrum Zuidoost (fase 1).

Werkgelegenheid en innovatie

De provincie Groningen heeft 21 projecten ingediend, die zich vooral richten op nieuwe werkgelegenheid en innovatie.

  • De pilot natuurinclusieve landbouw Midwolder Bouwten: een 6-jarige pilot waarbij de effecten op bodem, biodiversiteit en landbouwkundige opbrengsten onderzocht worden.
  • Zorg Nabij: gericht op preventie, waardoor huisartsen en sociale teams worden ontlast en de zorg voor de zorgvrager geoptimaliseerd. Het project richt zich ook op het versterken van sociale veerkracht. Een initiatief van de provincie, gemeenten, kenniscentra / platforms en de welzijnssector. Het project start in de gemeenten Midden-Groningen, Delfzijl, Appingedam en Loppersum.
  • Samen ZONder asbest: een project waarbij het opwekken van duurzame energie en het verwijderen van asbestdaken aan elkaar gekoppeld worden.
  • De pilot Waterstoftrein: waarbij onderzoek gedaan wordt naar een trein die rijdt op waterstof. Deze wordt vergeleken met de huidige dieseltreinen.
  • Pilot Centre: de realisatie van een faciliteit voor een proeffabriek voor groene-chemie-innovaties in Delfzijl. Bedrijven kunnen hier terecht voor het opzetten van proefinstallaties voor nieuwe producten of nieuwe productieprocessen.

Nationaal Programma Groningen

In totaal zijn er 42 aanvragen gedaan, waarvan er vier zijn ingetrokken. Het geld voor het Nationaal Programma Groningen is beschikbaar voor de toekomst van Groningen en is bedoeld om de kansen te benutten die er liggen op het vlak van leefbaarheid, economie en energietransitie.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden