Patiëntenportaal Mijn Martini van start

Foto: Wikipedia Commons/ CC BY-SA 3.0/EgT2

Het Patiëntenportaal Mijn Martini is van start gegaan. Via het nieuwe digitale patiëntenportaal biedt het Martini Ziekenhuis patiënten inzage in delen van hun eigen dossier.

Daarnaast is de correspondentie met zorgverleners buiten het ziekenhuis vanaf 17 juli 2017 toegevoegd, zoals brieven aan de huisarts en de uitslagen van laboratoriumonderzoek. Patiënten kunnen via Mijn Martini hun persoonlijke gegevens bijwerken zoals apotheek, huisarts en contactgegevens.

Informatiesamenleving

‘Het patiëntenportaal is een ontwikkeling die past in de hedendaagse informatiesamenleving en ook zeker in de visie van het Martini Ziekenhuis om patiënten actief te laten deelnemen in hun eigen zorgproces en om de service en toegankelijkheid te verbeteren’, zegt Niels Vogel gynaecoloog en Chief Medical Information Officer.

Birgitta Marijnissen projectleider van Zorgbelang Groningen: ‘Een klankbordgroep van patiënten heeft vooraf meegedacht over de inhoud. Ook in de proefperiode hebben de gebruikers een goede bijdrage kunnen leveren aan de gebruiksvriendelijkheid.’

Uitbreiding

Er wordt nu stap voor stap gewerkt aan uitbreiding van het portaal. Zoals het digitaal invullen van de vragenlijst voorafgaand aan een operatie, online afspraken maken bij de afdeling KNO, en het gebruik van e-consult bij de afdeling Medische Psychologie.

Niels Vogel heeft vertrouwen dat iedereen om kan gaan met de nieuwe techniek: ‘Zo’n 90 tot 95% van de patiënten redt zich goed met het portaal, eventueel met hulp van een naaste of familie. En het is niet zo dat we, zoals de banken, onze ‘kantoren’ sluiten. Patiënten kunnen natuurlijk ook nog steeds alles telefonisch of op de poli regelen.’

Veilig inloggen

Inloggen in het patiëntenportaal kan via de website van het Martini Ziekenhuis. Mijn Martini is een beveiligde, persoonlijke omgeving die altijd en overal toegankelijk is via internet. Inloggen kan met DigiD met extra controle via sms of met de DigiD-app (de app om in te loggen bij overheid, zorg en pensioenfondsen).

Onderdelen medisch dossier

In Mijn Martini staan onderdelen van het medisch dossier, zoals persoonlijke gegevens (naam, adres, contactgegevens, huisarts, apotheek, zorgverzekeraar), geplande en vorige afspraken en verwijzingen, opnames, correspondentie met verwijzers en andere zorgverleners buiten het ziekenhuis (vanaf 17 juli 2017), medicatieoverzichten zoals in het ziekenhuis vastgesteld op de dag dat de patiënt het ziekenhuis verlaat.

Tot slot staan er uitslagen in Mijn Martini van klinisch chemisch onderzoek (bloed- en urineonderzoek) en infectieonderzoek.

Landelijke ontwikkeling

Alle ziekenhuizen in Nederland werken op dit moment in opdracht van de overheid aan de invoering van een patiëntenportaal. In 2020 moet dit portaal patiënten de mogelijkheid bieden om te beschikken over het volledige medisch dossier, NAW-gegevens bij te werken, online afspraken te maken of wijzigen, online vragenlijsten in te vullen, een actueel medicatieoverzicht in te zien en gebruik te kunnen maken van een e-consult.

De voortgang van het Martini Ziekenhuis en andere ziekenhuizen is te bekijken via www.hoeonlineisjouwziekenhuis.nl.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen