‘Wat betekent het regeerakkoord voor Groningen?’

Foto: Google Maps

Het Groninger Gasberaad zet grote vraagtekens bij het Groningse deel in het regeerakkoord.

Daarom wil het Groninger Gasberaad gezamenlijk in gesprek over wat dit akkoord voor Groningen betekent en hoe hier met elkaar omgegaan moet worden.

“Moeten we blij zijn met de openingen die je er mogelijk in kunt lezen? Of moeten we juist boos zijn over het ontbreken van concretere invulling en scherpte? Waarom liggen er nu geen afbouwscenario’s voor de gaswinning? Wat hebben de regeringspartijen voor ogen gehad toen ze opschreven “dat er onder onafhankelijke publieke regie een schadefonds” zou komen? Nemen ze nou wel of niet de verantwoordelijkheid? Waarom lezen we nergens ‘ruimhartige schade afhandeling’ terug? Waarom wordt een onduidelijk fonds gekoppeld aan een percentage van de aardgasbaten?”

Meer duidelijkheid

Om te proberen meer duidelijkheid te krijgen zijn ook de regeringsfracties uitgenodigd om bij deze avond aanwezig te zijn. Het gasberaad wil ze de gelegenheid geven het akkoord op het Groningendeel toe te lichten en de vragen die er over zijn te beantwoorden.

Naast een informatief deel zal er veel ruimte zijn voor het met elkaar nadenken over het vervolg. Wat kunnen en willen we met dit signaal uit Den Haag?

Freek de Jonge heeft toegezegd zijn reactie op het regeerakkoord met u via een videoboodschap te delen.

Iedereen die mee wil praten is welkom van 20.00 uur tot 22:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur).

Locatie

Het Trefcentrum, Professor Mekelstraat 1-5 in Bedum.

Mensen die aanwezig willen zijn worden verzocht zicht aan te melden via [email protected].

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden