Website Klimaattop Noord NL open voor aanmeldingen

Binnenzijde van het gebouw van Energy Academy Europe op Zernike Campus.
Foto: Provincie Groningen

De Klimaattop Noord NL vindt donderdag 9 november plaats in het Energy Academy Europe gebouw in Groningen. Elk bedrijf of organisatie met een plan, project of dienst dat bijdraagt aan een beter klimaat kan zich aanmelden op de website www.klimaattopnoord2017.nl om mee te doen.

Het evenement de ‘klimaattop Noord’, met als boodschap ‘Noord-Nederland werkt hard aan een beter klimaat’, is een initiatief van de drie Noordelijke provincies.

De Klimaattop Noord NL brengt vertegenwoordigers van overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en wetenschap samen om tot nog meer -gezamenlijke- actie te komen. In afspraaksessies op de dag zelf worden nieuwe acties in gang gezet en bestaande versneld of verbreed.

Concrete bijdragen

Aanmeldingen voor de top moeten zo concreet mogelijk laten zien hoe hun initiatief bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen om in 2050 energieneutraal te zijn.

Deelnemers kunnen hun plan, project of initiatief op verschillende manieren presenteren tijdens de top: een interactieve workshop, een inspirerende lezing over een uitgevoerd project, demonstratie van een innovatief product, een proefopstelling van een technische toepassing.

Organisatie

De Klimaattop Noord NL komt voort uit de Nationale Klimaattop vorig jaar in Rotterdam. De organisatie is in handen van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe en New Energy Coalition (de nieuwe naam van Energy Valley, Energy Delta Institute en Energy Academy Europe).

Aanmeldingen moeten uiterlijk 11 september binnen zijn. Midden september wordt de definitieve selectie van deelnemers bekend gemaakt.

Locatie

De Klimaattop Noord NL 2017 vindt plaats in het Energy Academy Europe-gebouw op Zernike Campus Groningen, het veelbekroonde, duurzaamste educatiegebouw van Nederland. Hier wordt elke dag gewerkt aan de energietransitie.

Ook wordt het op de campus gevestigde EnTranCe (Energy Transition Centre), de proeftuin voor productonderzoek en -ontwikkeling ingezet als bijlocatie voor de top.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden