Gezamenlijke aanpak van erfgoed in aardbevingsgebied

Foto: Jan Buurma

Een gezamenlijke visie op erfgoed in het aardbevingsgebied is donderdag 20 juli vastgesteld door Nationaal Coördinator Groningen (NCG), twaalf gemeenten, provincie Groningen en het Rijk.

Het erfgoedprogramma is gericht op het behouden van het unieke Groningse erfgoed. Het beschrijft het beleid rondom de aanpak van erfgoed in het kader van schadeherstel en de versterkingsopgave in het aardbevingsgebied.

Bijzonder karakter

‘De omvangrijke opgave in het aardbevingsgebied op het terrein van schadeherstel en versterken heeft een enorme impact op de gehele leefomgeving’, zegt Nationaal Coördinator Groningen, Hans Alders. ‘Daarom is het nodig om aan het behoud van erfgoed bijzondere aandacht te geven. Op die manier blijft het bijzondere karakter van dit gebied behouden voor alle inwoners en toekomstige generaties.’

Erfgoed is ijkpunt

‘Het erfgoed vormt het ijkpunt in onze omgeving, het maakt dat we ons thuis voelen. Het is ook dynamisch, ontwikkelt zich, generaties voegen erfgoed toe en ruimen ook erfgoed op. Het mag alleen niet zo dynamisch worden dat we ons niet meer thuis voelen. Het erfgoedprogramma richt zich op deze ijkpunten en heeft meerwaarde door een goede samenwerking en afstemming’, aldus Fleur Gräper – Van Koolwijk, gedeputeerde verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening en cultuur en sport van de provincie Groningen.

Samen sterk

Bij erfgoed zijn vele partijen betrokken. Door gezamenlijk op te trekken in het erfgoedprogramma kunnen de overheden meer bereiken dan afzonderlijk mogelijk is en wordt meerwaarde en synergie gecreëerd. Met het programma is de basis gelegd voor een gezamenlijke aanpak van het erfgoed in het aardbevingsgebied.

Als een van de eerste opdrachten van het erfgoedprogramma wordt een speciale handreiking voor de eigenaren en gebruikers van gebouwd erfgoed geschreven. Daarin zal onder andere worden beschreven wat eigenaren en gebruikers van welke partijen kunnen verwachten en hoe de verschillende procedures gaan lopen.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden