Groei Martini Ziekenhuis groter dan verwacht

Foto: CC BY-SA 3.0/Wikipedia Commons/ EgT2

Het Martini Ziekenhuis heeft een omzetgroei van 4,8% doorgemaakt in 2016 ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2016 dat woensdag is verschenen.

Het financiële resultaat is daarmee uitgekomen op 4,76 miljoen euro. De groei heeft onder andere te maken met verschuivingen van zorg in de regio en het feit dat meer mensen steeds vaker voor het Martini Ziekenhuis kiezen.

Hans Feenstra, bestuursvoorzitter Martini Ziekenhuis: ‘De groei is groter dan dat je op basis van demografie en de landelijke trend zou verwachten, maar is goed te verklaren.’

Het Universitair Medisch Centrum richt zich steeds meer op de bij een academisch ziekenhuis passende zorg en daarnaast weten patiënten en huisartsen het Martini Ziekenhuis steeds vaker te vinden, aldus Feenstra.

De groei heeft ook een keerzijde want het Martini Ziekenhuis heeft momenteel te maken met toenemende wachttijden.

Feenstra: “We zijn nu met man en macht bezig die weer terug te dringen naar een acceptabel niveau. Dat duurt alleen even, want we moeten daarvoor onze capaciteit op sommige afdelingen uitbreiden en dat realiseer je niet van de ene dag op de andere.”

Voor de korte termijn is verruiming van openingstijden en overwerk het belangrijkst dat we kunnen doen.

Financiële positie

Uit het Jaardocument blijkt ook dat het Martini Ziekenhuis de financiële positie verder heeft kunnen versterken. Het Eigen Vermogen is toegenomen en de solvabiliteit steeg naar 22,3%, ruim boven de eis van de banken.

De deelnemingen van het ziekenhuis (Kraamzorg Het Groene Kruis, Isis Kraamzorg en de Martini Apotheek) presteerden afgelopen jaar ook goed. Zij droegen €759.000 bij aan dit resultaat.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden