Nieuwe stappen in herindeling Groningen, Haren en Ten Boer

Foto: Provincie Groningen

Het herindelingsadvies over de fusie tussen de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer is dinsdag vastgesteld en gepresenteerd door het college van Gedeputeerde Staten.

De provincie blijft bij het herindelingsontwerp van 13 september waarin de drie gemeenten fuseren tot één gemeente. Op het ontwerp zijn in totaal 1.127 zienswijzen ingediend. Het gepresenteerde herindelingsadvies bevat aanpassingen die mede gebaseerd zijn op de zienswijzen.

Zienswijzen

Op het herindelingsontwerp kwamen in totaal 950 zienswijzen uit de gemeente Haren, 91 uit de gemeente Groningen, 7 uit de gemeente Ten Boer en 68 vanuit andere gemeenten en provincies. Bijna 60 procent was negatief over de samenwerking.

Zowel de voorstanders als de tegenstanders van de herindeling geven hun mening over verschillende thema’s, zoals de rol en de aanpak van de provincie, de bestuurskracht van de gemeente Haren en de nieuwe gemeente en het draagvlak voor de herindeling en het behoud van voorzieningen in de diverse dorpen en over het behoud van het groen en het landschap.

Het besluit van Gedeputeerde Staten wordt nog voorgelegd aan Provinciale Staten. Daarna gaat het naar de minister van Binnenlandse Zaken en Konkinkrijksrelaties.

De definitieve besluitvorming over de herindeling vindt plaats in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.

Personeelsconvenant

Ook wordt later deze week het personeelsconvenant ondertekend door de burgemeesters van Groningen en Ten Boer en door Marga Kool als verbindingspersoon voor Haren. Hierin zijn afspraken gemaakt, dat medewerkers die op 1 februari 2017 in vaste dienst zijn van de gemeente Ten Boer en de gemeente Haren, op de datum van de fusie in vaste dienst van de nieuw te vormen gemeente komen.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden