Onderzoek bij Alfa-college over opleiding Detailhandel Groningen

Foto: CC BY-SA 3.0/Wikipedia Commons/ Wutsje

Het College van Bestuur van het Alfa-college is een aantal onderzoeken gestart bij de opleiding detailhandel BBL aan de Boumaboulevard in Groningen. Dit omdat het college in de afgelopen weken signalen over examinering, onderwijskwaliteit en werksfeer ontvangen heeft.

De signalen over deze opleiding neemt het College zeer ernstig, meldt het Alfa-college. De regiodirecteur van de Boumaboulevard is inmiddels niet meer werkzaam in zijn functie. Ook is donderdag bekend gemaakt dat de verantwoordelijk opleidingsmanager gestopt is in zijn functie omdat hij niet meer geloofwaardig en met gezag kon functioneren.

Onderzoek

De onderzoeken zijn bedoeld om de feiten op een rij te krijgen bij de opleiding Detailhandel Groningen. Gezien de complexiteit in de examinering in het mbo, vergen de onderzoeken tijd.

In het mbo kan examinering bestaan uit verschillende examens in theorie en praktijk die meetellen voor diplomering. Sommige examens, zoals rekenen en Engels voor sommige opleidingen, moeten gemaakt worden (inspanningsverplichting) maar tellen niet mee voor diplomering.

De onderwijskwaliteit en examinering moeten uiteraard op orde zijn en worden frequent gemonitord. Momenteel doen we echter nader onderzoek naar de feiten voor de opleiding Detailhandel.

Het CvB kan conclusies trekken op basis van die onderzoeken en indien nodig vervolgacties ondernemen. De Inspectie is over deze aanpak geïnformeerd.

Onaangenaam verrast

De BBL-opleiding Detailhandel aan de Boumaboulevard in Groningen is 1 van de circa 250 opleidingen die op het Alfa-college gegeven worden. Bij het Alfa-college krijgen 13000 studenten onderwijs en werken circa 1200 medewerkers.

Ondanks het feit dat de berichtgeving betrekking heeft op één team, raakt het veel van de medewerkers. Intern komen veel andere, positieve berichten naar voren; vandaar dat men vooral onaangenaam is getroffen en verrast over het bericht.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden