Prof.(em) dr. Willem J. Aerts Koninklijk onderscheiden

Prof. dr. Willem J. Aerts.
Foto: Geert Job Sevink

Prof. dr. Willem J. Aerts, emeritus hoogleraar Middel- en Nieuw-Griekse taal en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen is vrijdagmiddag 28 oktober benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De heer prof. dr. W.J. Aerts ontving de Koninklijke onderscheiding van burgemeester Peter den Oudsten tijdens de officiële uitreiking van het eerste exemplaar van het door de heer Aerts vertaalde boek “Diyenís Akritis”, een Byzantijns liefdesepos.

boek-omslag-diyenis-akritis

Byzantijnse taal en cultuur

Prof. dr. W.J. Aerts (90) was van 1967 tot 1990 verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen waar hij in 1980 werd benoemd tot hoogleraar Byzantinologie en Nieuw Griekse Taal en Letterkunde.

Hij specialiseerde zich op het gebied van de Byzantijnse taal en cultuur en schreef meer dan 85 wetenschappelijke publicaties en 30 vakinhoudelijke artikelen in diverse talen. Ook schreef hij teksten voor de “Grote Winkler Prins Encyclopedie”.

Verder hield hij zich bezig met de (her)vertaling van oud- en nieuw Griekse teksten.

Alexander de Grote

Daarnaast speelde de heer Aerts een belangrijke rol in de Interfacultaire Werkgroep Mediaevistiek en de Interdisciplinaire Alexander werkgroep. Hierin werd onderzoek gedaan naar literatuur uit de tijd van Alexander de Grote.

Aerts stimuleerde studenten, promovendi en collega-wetenschappers om het relatief onbekende onderwerp op te pakken.

Hij zette zich in voor het behoud van de werkgroep Middel- en Nieuwgrieks aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Ook ondersteunde hij (staats)bezoeken van Griekse autoriteiten aan Nederland en bijeenkomsten met Griekse ambassadeurs.

Pro deo colleges

Na zijn emeritaat in 2001 is de heer Aerts zich blijven inzetten voor de wetenschap, studenten en medewerkers. Hij heeft nog vele jaren pro-deo colleges gegeven en is zeer actief gebleven binnen zijn vakgebied door zijn bijdragen aan onderzoek, congressen, lezingen en publicaties.

Senioren Academie

Ook heeft hij zich ingezet voor de Senioren Academie HOVO Groningen, Friesland en Drenthe. Hij ontwikkelde vele cursussen en was actief als docent. Zijn sterke persoonlijke betrokkenheid en overtuiging dat ook senioren recht hebben op levenslange ontwikkeling is bepalend geweest voor zijn inzet en pro-deo werkzaamheden van de afgelopen 26 jaar.

Naast zijn inzet als docent was de heer Aerts bestuurslid en vicevoorzitter en tevens de stuwende kracht binnen de kring van de “Vrienden van de Senioren Academie”. Als afgevaardigde in de Landelijke Vereniging van Vrienden van Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO) was hij een warm pleitbezorger voor actieve betrokkenheid van senioren in het HOVO.

Componist

De heer Aerts heeft zich buitengewoon verdienstelijk gemaakt als componist, dirigent, pianist-begeleider en culturele inspirator. Bijzonder is dat hij zijn composities niet voor een carrière of voor zichzelf schreef maar om er anderen plezier mee te doen.

Ook als hoogleraar is decorandus altijd een docent geweest die de studenten meer bood dan alleen onderwijs. Hij componeerde muziek bij toneeluitvoeringen van de klassieke theaterstukken Ion en de Cycloop van Euripides. Zijn werken zijn van professioneel niveau.

Het zijn de professionele musici die de artistieke waarde van zijn werk erkennen en uit willen voeren. Ook amateurkoren en gelegenheidskoren die zijn medewerking vroegen, deden nooit vergeefs een beroep op hem.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden