Werkzaamheden zuidelijke ringweg starten in zomer 2017

Impressie zuidelijke ringweg
Foto: Provincie Groningen

De ombouw van de zuidelijke ringweg in Groningen gaat in de zomer van 2017 van start. Tot die tijd is er op de ringweg nog geen omvangrijke hinder te verwachten.

Het zwaartepunt van de werkzaamheden aan de ringweg ligt in 2018 en 2019. De planning is dat de vernieuwde zuidelijke ringweg in het voorjaar van 2021 klaar is.

Uit de plannen van de uitvoeringsfase blijkt dat het Oude Winschoterdiep toch open blijft en dat er meer bomen behouden blijven.

Aannemerscombinatie Herepoort kiest voor een werkwijze en een planning die de overlast voor het verkeer en de omwonenden zo veel mogelijk beperkt.

Beperken verkeershinder

Combinatie Herepoort gaat maatregelen nemen om de hinder voor het verkeer te beperken. Zo wordt de verdiepte ligging in één keer aangelegd in plaats van in twee delen, waardoor de bouwtijd hiervan een jaar korter is verwacht.

Beperken overlast voor omwonenden

Ook worden maatregelen genomen om de overlast voor omwonenden zo veel mogelijk tegen te gaan door bijvoorbeeld te werken met schroefpalen in plaats van te heien, geluidschermen te plaatsen en grond waar mogelijk niet af te voeren maar ter plekke her te gebruiken.

Omwonenden kunnen op de bouwplaatsen bij stewards terecht om kleinere problemen direct op te lossen.

Inloopbijeenkomst

Donderdag 10 november wordt een inloopmarkt gehouden voor omwonenden en belangstellenden, waar men kennis kan maken met Combinatie Herepoort en om meer informatie te krijgen over de voorlopige plannen. De inloopbijeenkomst is tussen 15.30 uur en 22.00 uur in MartiniPlaza.

Stadjers die overlast ervaren door de werkzaamheden kunnen terecht bij het loket Verkeer en Werkzaamheden van Groningen Bereikbaar, telefoon (050) 367 89 89 of e-mail [email protected].

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden